מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

כסלו-חודש האור

"אנו פועלי יום אנו"

– יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, להאיר את העולם באור תורה.

(היום יום)