מעלין בקודש
רשת חינוך חבד

משפט פתגורס

תלמידות יקרות
לפניכם קישור למצגת בנושא פיתגורס
.
לאחר שתיצפי במצגת, עני על השאלות בדף המצורף.
בהצלחה ענקית!!

https://wordwall.net/resource/9005436/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%A1