11 ניוזלטר שבועי-נשא- תש"פ

ניוזלטר שבועי-נשא- תש"פ

שלום לך

השבוע אנו פותחים את חודש סיון נתכונן לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

באתר 'מעלין בקודש' תמצאו חומרי למידה והעשרה מגוונים ברוח הימים האלה.

יישר כח למורים שגילו אכפתיות ושיתפו אותנו בחומרי ההוראה, וקריאת קודש למורים נוספים להעלות ולשתף לטובת הכלל.

בניוז לטר ארזנו לכם מספר 'טעימות' שבוודאי יסייעו לכם:

מחכים לך באתר...

נשמח להארות, הערות, תגובות, בקשות או כל מה שיעזור להמשיך ולעלות בעבודת הקודש…

השליחות החינוכית

חינוך הילדים, הקדמה ללימוד תורה

 

מאת: הרב מרדכי-מנשה לאופר-מתוך גיליון ‘התקשרות’ מס’ 604

תפקידו של המורה, המשפיע והראש-ישיבה בדורנו, הוא קודם-כל לחנך ורק לאחר מכן ללמד חכמה * מדובר בפיקוח-נפש ממש, כאשר עצם היהדות מונח על הכף * “עיקר העיקרים הוא שירבה גבולם בתלמידים, וזה גופא יהיה כלי להמשכת הצלחה רבה גם בנוגע למצבו הכספי של המוסד”

דברים מאלפים בעניין חינוך ילדי ישראל בדורנו, השמיע הרבי בהתוועדות חג-השבועות תשל”ד (להלן קטעים בתרגום-חופשי מהנחה שאיננה מוגהת)

 

דברים מאלפים מתוך שיחת הרבי - חג השבועות תשל"ד

👈🏼 

למאמרחומרי הוראה יסודי על יסודי

חוגגים את חג השבועות

אורות וכלים - שיעורי חברה לתיכונים - בחרנו שיעורים ברוח ערכי חג השבועות

מבוא ללימוד תורה- מהי תורת חיים?

הלכה - מתכוננים לחג השבועות

פרשת שבוע- נשא

לחיות עם הזמן - יחידות אינטראקטיביות

לביטול המנוי לחץ כאן, לעריכות המנוי לחץ כאן.
---