11 ניוזלטר שבט תש"פ

ניוזלטר שבט תש"פ

חודש שבט הוא חודש של צמיחה והתפתחות ובהשראת שבעים שנות נשיאותו של הרבי גם ברשת  אוהלי יוסף יצחק ממשיכים בתנופת התפתחות וצמיחה.

בי' שבט בחודש זה אנחנו משיקים בע"ה את האתר 'מעלין בקודש'.

*'מעלין בקודש'* 

נותן לשלוחי הרבי בשדה החינוך כלים לעבודה חינוכית פדגוגית בשלבי החרישה, והזריעה ומאפשר לקצור פירות בכמות ובאיכות.

*'מעלין בקודש'* 

זו הבמה שלכם המורים להעלות את פרי עמלכם ולשתף את קהילת שליחי הרבי בשדה החינוך, ובכך להגביר ולהגדיל את היבול של חומרי ההוראה והעשרה להשבחת ההוראה, ולגדל דור של תלמידים שימשיכו להביא פירות ופירי פירות.

כאן המקום להודות לכל השותפים מהשטח שטרחו ותרמו מפרי ידיהם לטובת כלל המורים. 

אנו קוראים לכלל המורים לא למנוע בר ולשתף באמצעות 'מעלין בקודש' את כלל המורים בפרי ידיכם. 

ונזכה כולנו ל'קאתי מר לכשיפוצו מעינותך חוצה' בגאולה האמיתית והשלימה! 

נשמח לשמוע הערות והארות כדי שנשביח ונשכלל את האצר לטובת כלל המורים והתלמידים.

ב'מעלין בקודש' תוכלו למצוא:

ימים מאירים- מעגל השנה החסידי

מעגל השנה החסידי

ימים מאירים- חומרי העשרה ללימוד אנגלית במעגל השנה החסידי

יוזמה של המורה מושקא בלומברג- שירים מולחנים וטקסטים בעלי תוכן חסידי סביב תאריכים חסידיים במעגל השנה מלווים עם משימות לתלמידים בהתאם למיומנויות הנדרשות בהוראת אנגלית לכיתות ו-ז

👈🏼 

י שבט👈🏼 

כ"ב שבטאירועים ברשת בחודש שבט

לביטול המנוי לחץ כאן, לעריכות המנוי לחץ כאן.
---