מעלין בקודש
רשת חינוך חבד
שיתוף חומרים

כדי להעלות תכנים יש להרשם תחילה לאתר

שבט "ובא השמש וזרח השמש"

באתי לגני

נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים, שיהיה גילוי אלוקות למטה על ידי עבודת האדם

(הרבי, מאמר באתי לגני, יוד שבט)