11 ניוזלטר אדר תש"פ- תוכנית חברתית

ניוזלטר אדר תש"פ- תוכנית חברתית

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
אירועי חודש אדר בבתי הספר

יום פורים

שעון פורים

ליום הפורים יקבל כל ילד הביתה את שעון מצוות הפורים, אשר יעזור לו לקיים את ארבעת מצוות הפורים כראוי


פעילות מבצעית

פורים

מערך פעילות למבצעים בגני הילדים לקראת חג הפורים


ט"ז אדר

פתיחת הלימוד לקראת חידון נר למאה!

לרגל מאה שנה ליום הסתלקות אדמו"ר הרש"ב, תלמידי ותלמידות "רשת אהלי יוסף יצחק" מכיתות ד' ומעלה – לומדים, מעמיקים ומשננים, במושגי יסוד אודות הרבי הרש"ב ובהלכות פסח.

לרגל מאה שנה ליום הסתלקות אדמו"ר הרש"ב, ב' ניסן תר"פ –  ב' ניסן תש"פ, יוצאת לאור חוברת לימוד מיוחדת בעזרתה תלמידי ותלמידות "רשת אהלי יוסף יצחק" – ילמדו, יעמיקו וישננו לקראת החידון הגדול על:

* 50 מושגי יסוד אודות אדמו"ר הרש"ב, רבי שלום דוב בער מליובאוויטש
* 50 מושגי יסוד הלכתיים הקשורים לחג הפסח.

ביום ב' ניסן יערך חידון מתוקשב בית ספרי, בו כל תלמיד לוקח חלק!

– החוברת והחידון יעלו לאתר בימים הקרובים –

הרבי הרש"ב אמר לאחד החסידים: "לכל אדם צריכה להיות מצווה אחת שבה הוא "זהיר טפי", ואצלי זה פסח... "

"ימים מאירים"

יום ההולדת של הרבנית חיה מושקא

כ''ה אדר

לביטול המנוי לחץ כאן, לעריכות המנוי לחץ כאן.
---