ארכיון לוגו » מעלין בקודש
רשת חינוך חבד מעלין בקודש

לוגו

אייקונים דו-חודשיים

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: יוצרים גאולה 
פורמט קבצים: תמונה 

לוגו יוצרים גאולה

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: יוצרים גאולה 
פורמט קבצים: תמונה 

פרח אינטלגנציות מרובות

X
כיתות: א' ב' ג' ד' ה' ו' 
מקור הקובץ: אגפי הרשת
קטגוריות: אחר\כללי אינטלגנציות מרובות שלהבות חב"ד 
פורמט קבצים: תמונה 
שינוי גודל גופנים