רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

אופקים חב"ד אגף בנים

אופקים-בנים

בשורות טובות והרבה כוחות לכל ילדי תלמוד תורה חב"ד אופקים!

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, למען צוררך, להשבית אויב ומתנקם!" התפילה שלנו הילדים נדרשת כעת יותר מתמיד!

מבזקים

ברוכים הבאים לתלמידי בית חינוך חב"ד אופקים. בתקווה לימים שקטים יותר ולביאת משיח צדקינו אמן!