רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

נתניה-בנים

ציפיה
0
נקודות
טעימה
0
נקודות
פעולה
0
נקודות

הודעות מהמפקדה

משימה יום רביע ז' שבט.
המשימה היומית:
המשימה שבחרתם בכיתה בשיעור בחוברת 'כובשים את היעד' נושא טעימה.חומרים נוספים