רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

בית רבקה כפר חב"ד | צעירות

תשפ"ד - "ויעקב הלך לדרכו"

תלמידות חביבות, אנו מתחילות למידה מרחוק. זכורנה שהקב"ה אוהב מאוד את תפילותיכן אשר מגיעות לכסא הכבוד ושומר עלינו תמיד!!! הוספנה בתפילה ובמעשים טובים וכך תעזורנה לחיילנו היקרים לנצח ולהביא גאולה!!! נאסוף את כל האוצרות שקבלנו בחודש תשרי ונצא עתה לשנה חדשה טובה בריאה ושמחה עם משיח נאו!!! וכדברי הרבי: "שבוודאי ובוודאי "לא ינום ולא ישן שומר ישראל", ושהדרך לנצחון המלחמה היא ע"י שמחה"

דברי חיזוק של הרבי לנו תושבי ארץ הקודש

מבצע תהילים לנצחון עם ישראל

תלמידות בית רבקה צעירות מסיימות מידי יום שלוש פעמים את ספר התהילים!!! אשרינו!!! תודה לחיה המזכירה האלופה על חלוקת הפרקים!!!