רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

בית רבקה כפר חב"ד | צעירות

נאחל לכולנו למידה רגועה ושקטה בימים הלא פשוטים שאנו עוברים, נוסיף בתפילה ובמעשים טובים ונזכור שהקב"ה שומר תמיד עלינו ומצילינו מיד אויבינו!!! נמלא אחר ההנחיות ובמהרה נחזור ללמידה מקרוב עם משיח צדקנו!!! יישר כח ענק לכל התלמידות שבצעו את משימות שבת אחדות וחג השבועות!!!

יישר כח ענק לכל התלמידות שבצעו את משימות שבת אחדות וחג השבועות - גרמתן רב נחת לרבי!!! הזוכות בהגרלה על עוגת גבינה מבין כל המבצעות הן: הדס סודקביץ כיתה א2, רבקה מדר כיתה ב2, ברכה קלייטמן כיתה ג2, שיינא חזיזה כיתה ד3.

דברי חיזוק של הרבי לנו תושבי ארץ הקודש

חשים גאולה

חושים ומחישים גאולה!!! אנו ממשיכות בשגרה חסידית מבורכת חשוב ושווה לבצע את המשימות לנחת רוח הרבי!!!