רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות

בית ספר חב״ד בנות בית שמש

תלמידות יקרות וחביבות,


 

אנו נמצאות בימים מאתגרים


חושך הגלות מתגבר... נוסיף במעשים טובים, באמירת תהילים


בתפילה וזעקה ממעמקי הלב עד מתי??


נתחזק בביטחון ואמונה בה' שאין רע יורד מלמעלה 


ואלו הרגעים האחרונים של הגלות 


ותיכף ומייד ממש נזכה להתגלות הרבי ובניין בית המקדש 


בגאולה האמתית והשלימה!!