רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

קרית מלאכי-בנים


 תלמידים יקרים, תלמידים יקרים,


היום נלמד חומש ומנהגי חודש אלולתפילה ב8:30


***


10:15 – כינוס ראש חודש


עם הרב חי דמארי


***


11:00 – חומש פרשת וירא


אברהם והמלאכים


***


12:15 – אלול


מנהגים והנהגות


 
תלמידים יקרים,


היום נלמד בחומש, ענייני שמיטה וחודש אלולתפילה ב8:30


***


10:15 – חומש פרשת וירא


אברהם והמלאכים


***


12:15 – שמיטה – מה ולמה?


 
תלמידים יקרים,


היום נלמד בחומש וענייני שמיטהתפילה ב8:30


***


10:00 – חומש פרשת וירא


מהפכת סדום


***


12:00 – שמיטה – מה ולמה?


 
תלמידים יקרים,


היום נלמד בחומש וענייני שמיטהתפילה ב8:30


***


10:00 – חומש פרשת וירא


אברהם והמלאכים


***


12:00 – שמיטה – מה ולמה?


 תלמידים יקרים,


היום נפגש לתפילה ושיעור פרשת שבוע.תפילה ב8:30


***


שיעור פרשת שבוע  ב10:00