רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

שלהבות חבד - הרצליה

💻10:00 זום תפילה ושיעור שפה- ישלח ע"י המורה.


הצטיידו במטבע לצדקה!


✏️משימה בעברית  למשימה לחצו כאן  


עמוד 31 לקרוא עם אחד ההורים ולשלוח לי תמונה


✏️משימה בחשבון  למשימה לחצו כאן – לעשות עמודים 1,2


💻13:00 מפגש סיכום. אינטלגנציות מרובות- קישור ישלח ע"י המורה


 


 


🤸🏻 9:50   לחצו על הקישור- ספורט בוקרעשו את התנועות המופיעות במסך ו… אתם מוכנים!


💻📖 10:00 זום תפילה הצטיידו במטבע וקופת צדקה- קישור ישלח ע"י המורה.


📝 משימה בעברית משימה בעברית כאן 


עמוד 34 לקרוא עם אחד ההורים ולשלוח לי תמונה


 


💻 משחק מקוון בשפה :


עזרו לבובה לפתור את המבוך המשחק נמצא כאן


✏️ משימה בחשבון לעבודה בחשבון לחצו כאן


13:00 זום סיכום והגרלה🎁 קישור ישלח ע"י המורה


הצטיידו בחוברת בראשית פסוק בפסוק וכלי כתיבה✍️


🤸🏻 9:50   לחצו על הקישור- ספורט בוקרעשו את התנועות המופיעות במסך ו… אתם מוכנים!


💻📖 10:00 זום תפילה הצטיידו במטבע וקופת צדקה- קישור ישלח ע"י המורה.


יש להצטייד בכוס מים וקש


📝 משימה בעברית: פתחו את הספר אותיות מאירות בעמוד 104,


שלחו צילום של היצירה שלכם ובצעו את משימה6

📝 משימה באנגלית לחצו כאן למשחק כיף באנגלית

💻 13:00זום סיכום, קישור ישלח ע"י המורה הצטיידו בדף לבן ועיפרון


🤸🏻 9:50   לחצו על הקישור- ספורט בוקרעשו את התנועות המופיעות במסך ו… אתם מוכנים!


💻📖 10:00 זום תפילה הצטיידו במטבע וקופת צדקה- קישור ישלח ע"י המורה.


יש להצטייד בספר מילים מאירות ועיפרון


📝 משימה בעברית: קראו את השיר בעמוד 89 וענו על השאלות בעמוד 90-91 משחק


🪄 משחק בעברית  המשחק בעברית נמצא כאן


משחק בחשבון ⬇️🧮 המשחק בחשבון נמצא כאן


💻 13:00 זום סיכום יום עם המורה רבקה, הצטיידו בדף לבן וקלמר עם עפרון וצבעים


ברוכים הבאים לכיתה של המורה סוסי

בסוף כל יום תתבצע הגרלה למי שביצע את המשימות🎁