רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

בי"ס "חיה מושקא" - חב"ד בנות נתניה

  • 1

ב"ה

תלמידות יקרות,

כהכנה למבחן ובנוסף לדף החזרה מצורפים 2 משחקים חביבים לחזרה על הנלמד.

שחקו ולמדו בהנאה:

https://kahoot.it/challenge/02825667?challenge-id=147cbab2-d205-407c-a3a7-ec54da97bb7e_1705249605199

משחק נוסף- משחק זיכרון- מאיזה צמח מייצרים אותי?

https://wordwall.net/he/resource/21386541/%d7%9e%d7%90%d7%99%d7%96%d7%94-%d7%a6%d7%9e%d7%97-%d7%9e%d7%99%d7%99%d7%a6%d7%a8%d7%99%d7%9d-%d7%90%d7%95%d7%aa%d7%99

בהצלחה!

המורה לאה

שלום תלמידות יקרות,


היום נתרגל את המבנה העשורי. הכנסו לקישורים ועבדו על פי ההוראות.


המבנה העשורי


המבנה העשורי