רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

קרית מלאכי-בנים

יום ראשון ט' אדר ה'תשפ"א – שושן פורים.


 


יום כיבוד הורים – אין לימודים.


  • 1

יום שני י"ז אדר ה'תשפ"א.


 


שלום תלמידים יקרים.


בצד ימין שלכם מופיעים השיעורים.


היום מסרתי שיעור כפול בחומש – פרשת תזריע. פרק י"ב כולו ותחילת פרק י"ג (פס' א'-ב').


הנושאים שנלמדו בשיעור: דיני טומאת וטהרת היולדת והקדמה לדיני המצורע.


ניתן לצפות בתיעוד השיעור, אני מצרף גם מצגת.


יש לבצע את המטלה היומית!


 


בהצלחה.


המורה ש. ליפסקר.


  • 1
  • 2

יום שלישי ד' אדר ה'תשפ"א – שייך לשבוע שעבר.


 


שלום תלמידים יקרים.


בצד ימין שלכם מופיעים השיעורים.


היום מסרתי שיעור כפול בחומש – פרשת שמיני. פרק י"א, פסוקים כ"ד-ל"א (דיני טומאה וטהרה ודיני שמונת השרצים).


בנוסף מסרתי שיעור בגמרא – אלו מציאות. דף כ"ו עמוד ב', חזרנו על המשנה והגמרא: "מצא בחנות".


ניתן לצפות בתיעוד השיעורים. לכל שיעור אני מצרף מצגת.


המשימה היום היא להשלים את כל המטלות שנעשו עד היום.


בהצלחה.


המורה ש. ליפסקר.


  • 1
  • 2

יום רביעי ה' אדר ה'תשפ"א – שייך לשבוע שעבר.


 


שלום תלמידים יקרים.


בצד ימין שלכם מופיעים השיעורים.


היום מסרתי שיעור בחומש – פרשת שמיני. פרק י"א, פסוקים כ"ט-ל"ה (דיני שמונת השרצים, דיני כלים וטומאת אוכלין ומשקין).


בנוסף מסרתי שיעור בגמרא – אלו מציאות. דף כ"ו עמוד ב', מהמשנה: "מצא בחנות". עד סוף העמוד (שתי שורות אחרונות).


ניתן לצפות בתיעוד השיעורים. לכל שיעור אני מצרף מצגת.


המשימה היום היא להשלים את כל המטלות שנעשו עד היום.


 


בהצלחה.


המורה ש. ליפסקר.


  • 1

יום חמישי ו' אדר ה'תשפ"א – שייך לשבוע שעבר.


 


שלום תלמידים יקרים.


בצד ימין שלכם מופיעים השיעורים.


היום מסרתי שיעור בחומש – פרשת שמיני. פרק י"א, פסוקים ל"ב-מ"ז – עד סוף הפרשה.


הנושאים שנלמדו בשיעור: דיני שמונת השרצים, דיני כלים וטומאת אוכלין ומשקין, טומאת נבלת חיה כשרה, טומאת שקצים ורמשים והציווי להיות קדושים ופרושים.


ניתן לצפות בתיעוד השיעור, אני מצרף גם מצגת.


 


בהצלחה.


המורה ש. ליפסקר.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

שלום תלמידים.


כאן תוכלו למצוא פירוט של כל המטלות ששלחתי לכם מתחילת הסגר והלמידה מרחוק (ביום כ"ד טבת).


התלמידים שימלאו בחריצות את כל המטלות יקבלו שי אישי ללא הגרלה ויכנסו להגרלות על פרסים יקרי ערך!


 


בנוסף, מידי יום אקליט שיעור ואכניס אותו כאן.


 


בהצלחה רבה:


המורה ש. ליפסקר.


יום ראשון כ"ו טבת:

1. קישור למטלה בחומש.

2. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שני כ"ז טבת:

3. קישור למטלה בחומש.

4. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שלישי כ"ח טבת:

5. קישור למטלה בחומש.

6. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי כ"ט טבת:

7. קישור למטלה בחומש.

8. קישור למטלה בגמרא.

 

יום ראשון ד' שבט:

9. מטלה היום בגמרא - חוברת המציאה עמודים 144-145 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!

 

יום שני ה' שבט:

10. קישור למטלה בחומש.

11. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי ז' שבט:

12. מטלה היום בחומש - חוברת פשט התורה (פרשת צו) עמודים 16-17 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!

13. קישור למטלה בגמרא.

 

יום חמישי ח' שבט:

14. מטלה היום בגמרא - חוברת המציאה עמודים 150-151 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!.

 

יום ראשון י"א שבט:

15. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שני י"ב שבט:

16. קישור למטלה בחומש.

17. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שלישי י"ג שבט:

18. מטלה היום בחומש - חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 1-3.

19. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי י"ד שבט:

20. מטלה היום בגמרא - חוברת המציאה עמודים 158-160 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!.

 

יום ראשון י"ח שבט:

21. קישור למטלה בחומש.

22. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שני י"ט שבט:

23. קישור למטלה בחומש.

24. קישור למטלה בגמרא.

 

יום שלישי כ' שבט:

25. קישור למטלה בחומש.

26. קישור למטלה בגמרא.

 

יום רביעי כ"א שבט:

27. מטלה היום בחומש - חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 4-6 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!.

 

יום חמישי כ"ב שבט:

28. קישור למטלה בגמרא.

 

יום ראשון כ"ה שבט:

29. קישור למטלה בחומש.

 

יום שני כ"ו שבט:

30. מטלה היום בחומש - חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 7-10 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!
############################################################################################################################

############################################################################################################################

 

יום ראשון ט' אדר:

1. מטלה היום בחומש - חוברת פשט התורה (פרשת שמיני) עמודים 11-14 = יש לצלם את הדפים ולשלוח למורה!

 

יום שני י"ז אדר:

2. קישור למטלה בחומש.

פרשת וארא:

1. יום ראשון כ"ו טבת. (הועלה לדרייב - פורמט מעט שונה).

2. יום שני כ"ז טבת.

3. יום שלישי כ"ח טבת.

4. יום רביעי כ"ט טבת.

5. יום חמישי א' שבט.

6. יום שישי ב' שבט - לא נמסר.

 

פרשת בא:

1. יום ראשון ד' שבט - לא נמסר (הכנה לי' שבט).

2. יום שני ה' שבט.

3. יום שלישי ו' שבט.

4. יום רביעי ז' שבט.

5. יום חמישי ח' שבט - לא נמסר.

6. יום שישי ט' שבט - לא נמסר (התוועדות י' שבט כיתתית).

 

פרשת בשלח:

1. יום ראשון י"א שבט - לא נמסר (התוועדות י' שבט של הרשת).

2. יום שני י"ב שבט.

3. יום שלישי י"ג שבט.

4. יום רביעי י"ד שבט - לא נמסר.

5. יום חמישי ט"ו שבט - לא נמסר.

6. יום שישי ט"ז שבט - לא נמסר.

 

פרשת יתרו:

1. יום ראשון י"ח שבט.

2. יום שני י"ט שבט.

3. יום שלישי כ' שבט.

4. יום רביעי כ"א שבט.

5. יום חמישי כ"ב שבט - לא נמסר.

6. יום שישי כ"ג שבט - לא נמסר.

 

פרשת משפטים:

1. יום ראשון כ"ה שבט.

2. יום שני כ"ו שבט.

3. יום שלישי כ"ז שבט.

4. יום רביעי כ"ח שבט - לא נמסר.

5. יום חמישי כ"ט שבט - פעילות בתלמוד תורה.

6. יום שישי ל' שבט - לא נמסר.

 

פרשת תרומה:

1. יום ראשון ב' אדר - פעילות בתלמוד תורה.

2. יום שני ג' אדר.

3. יום שלישי ד' אדר.

4. יום רביעי ה' אדר. (חלק מהשיעור).

5. יום חמישי ו' אדר.

6. יום שישי ז' אדר.

 

פרשת תצוה:

1. יום ראשון ט' אדר.

2. יום שני י' אדר - פעילות בתלמוד תורה.

3. יום שלישי י"א אדר - פעילות בתלמוד תורה.

4. יום רביעי י"ב אדר - פעילות בתלמוד תורה (שוק פורים).

 

 

פרשת כי תשא:

1. יום שני י"ז אדר. (הועלה לדרייב - פורמט מעט שונה).

2. יום שלישי י"ח אדר - טרם.

3. יום רביעי י"ט אדר - טרם.

4. יום חמישי כ' אדר - טרם.

5. יום שישי כ"א אדר - טרם.

פרשת וארא:

1. יום ראשון כ"ו טבת. (הועלה לדרייב - פורמט מעט שונה).

2. יום שני כ"ז טבת.

3. יום שלישי כ"ח טבת.

4. יום רביעי כ"ט טבת.

5. יום חמישי א' שבט - לא נמסר (הכנה לי' שבט).

6. יום שישי ב' שבט - לא נמסר.

 

פרשת בא:

1. יום ראשון ד' שבט.

2. יום שני ה' שבט.

3. יום שלישי ו' שבט.

4. יום רביעי ז' שבט.

5. יום חמישי ח' שבט.

6. יום שישי ט' שבט.

 

פרשת בשלח:

1. יום ראשון י"א שבט - לא נמסר (התוועדות י' שבט של הרשת).

2. יום שני י"ב שבט.

3. יום שלישי י"ג שבט (שיעור ראשון).

3. יום שלישי י"ג שבט (שיעור שני).

4. יום רביעי י"ד שבט.

5. יום חמישי ט"ו שבט.

6. יום שישי ט"ז שבט - לא נמסר.

 

פרשת יתרו:

1. יום ראשון י"ח שבט.

2. יום שני י"ט שבט.

3. יום שלישי כ' שבט.

4. יום רביעי כ"א שבט.

5. יום חמישי כ"ב שבט.

6. יום שישי כ"ג שבט.

 

פרשת משפטים:

1. יום ראשון כ"ה שבט - לא נמסר.

2. יום שני כ"ו שבט - לא נמסר.

3. יום שלישי כ"ז שבט.

4. יום רביעי כ"ח שבט.

5. יום חמישי כ"ט שבט - פעילות בתלמוד תורה.

6. יום שישי ל' שבט - לא נמסר.

 

פרשת תרומה:

1. יום ראשון ב' אדר - פעילות בתלמוד תורה.

2. יום שני ג' אדר - לא נמסר.

3. יום שלישי ד' אדר.

4. יום רביעי ה' אדר.

5. יום חמישי ו' אדר - לא נמסר.

6. יום שישי ז' אדר - לא נמסר.

 

פרשת תצוה:

1. יום ראשון ט' אדר - לא נמסר.

2. יום שני י' אדר - פעילות בתלמוד תורה.

3. יום שלישי י"א אדר - פעילות בתלמוד תורה.

4. יום רביעי י"ב אדר - פעילות בתלמוד תורה (שוק פורים).

 

 

פרשת כי תשא:

1. יום שני י"ז אדר - לא נמסר.

2. יום שלישי י"ח אדר - טרם.

3. יום רביעי י"ט אדר - טרם.

4. יום חמישי כ' אדר - טרם.

5. יום שישי כ"א אדר - טרם.

הודעות הנהלה

המורה שמואל ליפסקר.

מערכת השעות השבועית:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

הורדה

תלמידים יקרים !
היכנסו לתכני שיעור "גוף בריא" עם המורה יוחאי אורן.
בלשונית יום שני בשעה 14:00