רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

קרית מלאכי בנות

תלמידה יקרה


משימת הכתיבה שלנו היום בתרגיל היא:


ילדי השלוחים באוקראינה מתמודדים עם מצב חדש של מלחמה.


כתבי להם מכתב עידוד!

הקפידי על כתב ברור, מילים בשפה גבוהה וסימני פיסוק.


קשטי את המכתב

בעז"ה המכתב יעודד את הילדים ויתן להם כוח הלאה


הודעות הנהלה

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
תלמידה יקרה,
היום נערך תרגיל ארצי ללמידה מרחוק..


הכנסי לכתה שלך והשלימי את המשימה.


בסיום ביצוע המשימה דווחי למורה


בהצלחה

🎭משנכנס אדר מרבין בשמחה🎭- ,תרגיל למידה מרחוק