רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

תל ציון-בנים

אלול וראש השנה


כתיבה וחתימה טובה – לנגן ביחדערב ראש השנה – כתיבת פני"םלהכתיר את המלך – שעת סיפורו' תשרי – הרבנית חנה


עזרה לפליטים – שעת סיפוריום הכיפורים


כפרותכי אנו עמך – לנגן ביחד!רחמנא דעני – לנגן ביחד!חג הסוכות ושמחת תורה


האתרוג הכי מהודר – מיוחד!הושענא רבהוביום שמחתכם – לנגן ביחדשישו ושמחו – לנגן ביחד