רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות תלמידות יקרות!

נוף הגליל בנות

למידה מרחוק באמצעות zoom מלווה בסביבת למידה

 מהי למידה היברידית מיטבית- מפגשים סינכרוניים מיטביים  וא- סנכרוניים בסביבת הלמידה.
הכרת כלים לייצוג מידע ויזואלי וטקסטואלי ושימוש מושכל בשילוב הכלים בהוראה ובלמידה.

למידה היברידית מהי?
מאפייני הלמידה הסינכרונית
והא-סינכרונית
תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק