רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

רחובות-בנים

  • יום שישי התשפא
  • תקיית עברית
  • תקיית מתמטיקה
  • תיקיית תורה חומש ויקרא
  • תקיית גמרא - הכונס
  • תקיית הלכה
  • תקיית חיים תניא
  • יום חמישי

בוקר טוב לתלמידים היקרים


9:00 – 9:20 חיים תניא – אהבת ישראל סיכום שבועי


9:20 -9:45 תפילה : ברוך שאמר , שמע , עמידה


9:45 – 10:15 מעיין חי – שיחה על פרשת  השבוע 


  • 1

לשיעור ניגונים לחץ 1


ניגון ליובא בראטצי ליובא

ניגון ליובא בראטצי ליובא - ניגון קוזאקי במקורו שהמשפיע ר' מענדל פוטרפס היה נוהג לנגן.

תוכן הניגון:

ניגון ליובא בראטצי

ניגון ליובא בראטצי ליובא בנגינתו של ר' זלמן לוין
 

בנגינתו של יוסי כהן - עם מילים

 

 מתוך התוועדות עם ר' מענדל פוטרפס 

מופע סוסי קוזאקים

המרחב של כיתה ה1

קישור לזום  הרב נועם דוד כתה ה1

https://edu-il.zoom.us/j/98269231450?pwd=YUx6U3BGbGlvWSthaVNPcFl2TUp1dz09

שבת מברכים חודש כסלו הוא חודש הגאולה

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק