רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

קרית מלאכי-בנים

 • יום ראשון י"ג כסלו
 • יום הבהיר י"ד כסלו
 • יום שלישי ט"ו כסלו
 • יום רביעי ט"ז כסלו
 • יום חמישי י"ז כסלו
 • יום שישי י"ח כסלו
 • מערכת שעות
 • מבצע הכנה לי"ט כסלו - דיווח יומי
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

היום יום – י”ג כסלו


אמר אאמו”ר [הרש”ב]: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאילו תופס בכולו, וכשם שהעצם אין לו שיעור כך החלק אין לו שיעור, על דרך [מה שמצינו בהלכה, לגבי מין הציצית שעליו להיות ממין הכנף (כיון ש’תופס במקצתו תופס בכולו’), שדרשו חכמינו:] “הכנף – מין כנף”. אין זה אלא שעצמות ברא נשמה שתהיה נברא – וחסידות מגלה את המהות.


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

תלמידים יקרים, גוט יום טוב!!!

יום י”ד כסלו – יום הנישואין של הרבי והרבנית – הוא יום גדול.


הרבי אמר על היום הזה שזהו היום שקישר אותנו עם הרבי ואת הרבי איתנו!


היום יום י”ד כסלו


מברכין ברכת המזון בכוס של ברכה, אף שאין עשרה. הכוס – על כף היד והאצבעות זקופות. אוחז הכוס מאמירת “רבותי מיר וועלען בענטשען” [=רבותי נברך] עד אחרי סיום ברכה שלישית, שאז מעמידו על השולחן.


באחת משיחותיו ביאר אאמו”ר [הרש”ב] ותוכן דבריו: יש צדיק, ישר, תמים, חסיד. צדיק – על שם קיום מצוות עשה – ממשיך גילויים דסדר ההשתלשלות. ישר – ע”ש קיום [מצוות] לא תעשה – גילויים למעלה מסדר ההשתלשלות. תמים – הערנסקייט [=רצינות] – גילויים ד”טעם עצו ופריו שוים”, התחברות סוכ”ע וממכ”ע. למעלה מכולם – חסיד, ויש בזה ג’ מדרגות: א) שעניני העולם אינם מטרידים ומבלבלים אותו; כל אחד ואחד יכול להגיע לזה וכאו”א מחוייב להגיע לזה. ב) שכל עניניו הם אלוקות. ואף ש”לא רחוקה היא ממך גו'”, מכל מקום אין זה שייך לכאו”א. ג) מ”ש ב”תיקוני זהר”: “איזהו חסיד המתחסד עם קונו – עם קן דיליה”, ופירש בספר של בינונים [=התניא] שזהו ליחדא קוב”ה ושכינתיה בתחתונים ולא לרוות נפשו הצמאה בלבד.


Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?Reload Reload document

|

Open Open in new tab
הורדה [140.92 KB]


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

היום יום ט”ו כסלו


ב”תורה-אור” ד”ה וישב: “ואינה יכולה לראות באהבה”, צ”ל “ואינה יכולה להיות באהבה”.


רבינו הזקן סיפר לבנו אדמו”ר האמצעי: הסבא (הבעש”ט) אומר שזקוקים למסירות נפש על אהבת ישראל, אפילו עבור יהודי שאף פעם לא ראו.


היום יום ט”ז כסלו


יסוד עיקרי בשיטת חב”ד הוא, אשר המוח השליט על הלב בתולדתו, ישעבד את הלב לעבודת השי”ת, מתוך השכלה הבנה והעמקת הדעת בגדולת בורא העולם ב”ה.


היום יום י”ז כסלו


חסידות חב”ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל באותה מידה שבלב המחוייבת מהשכלה זו, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל הקודש לעבוד את הוי’ במוחו ולבו.


היום יום ח”י כסלו


במנחה אין אומרים תחנון.


ה”צמח צדק” כותב: אהבה דבחינת “[מי לי בשמים] ועמך לא חפצתי [בארץ]” (היינו) שלא לחפוץ שום דבר זולתו ית’, ולא אפילו “שמים וארץ” שהם גן-עדן עליון ותחתון, כי רק ביו”ד נברא כו’; אלא תהיה האהבה רק לו ית’ לבד, דהיינו למהותו ועצמותו ית’ ממש. וכך היה נשמע הלשון ממורי ורבי נ”ע (רבינו הזקן) בדביקותו, שהיה אומר בזה הלשון:


“איך וויל זע גאר ניסט, איך וויל ניט דיין ג”ע איך וויל ניט דיין עוה”ב איך וויל מער ניט אז דיך אליין”. [=איני חפץ במאומה; איני רוצה בגן-העדן שלך, איני רוצה בעולם-הבא שלך – כי אם אותך לבד”] 


 ___*___


 גוט יום טוב.


לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות


 תכתבו ותחתמו.


Loader
Loading...
EAD Logo
Taking too long?Reload Reload document

|

Open Open in new tab
הורדה [79.94 KB]


שיעור שצבוע בצהוב יתקיים בזום – שיעור בלבן ע”י למידה עצמית עם מטלות שישלחו ע”י המורה.


לחצו כאן להיכנס לשיעור בזום של המורה ונקרט


(קוד 770770)המורה מענדי ונקרט

שלום תלמידים יקרים!

לכניסה לשיעורים לחצו כאן.

 


מבצע הכנה לי”ט כסלו!

המצטיינים השבוע בינתיים:

דניאל יזדי – 74 נקודות

אבריימי וועג – 73 נקודות

מנחם טסלר – 70 נקודות

מענדי לוי – 69 נקודות

יונתן רוז – 52 נקודות

יוני קדביל – 49 נקודות

לכל אחד יש הזדמנות להצטרף ולהיות מהמובילים עוד השבוע!!!

הבהרה חשובה: הניקוד מחושב לפי הדיווחים שלכם באתר על המטלות.

שיעור חינוך גופני

מוזמנים לשיעור שכבתי "בגוף בריא", ביום שני בשעה 15:00, עם המורה יוחאי אורן
תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק