רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

נתניה-בנים

 • הסבר מבצע
 • משימה ראשון י"ד חשון
 • משימה יום שני ט"ו חשון
 • משימה יום שלישי ט"ז חשון
 • משימה ליום רביעי י"ז חשון
 • משימה ליום חמישי י"ח חשון
 • משימה ליום שישי י"ט חשון
 • 1

יום ראשון  י"ד מר חשון– משימה הקשורה ללידתו.

עליך לקרוא או לשמוע (מאח או הורה) את סיפור לידתו של הרבי הרש"ב.

אחרי ביצוע המשימה עליך למלא את שאלון 'כרטיס הגרלה'

הסיפור: סיפור לידת הרבי הרשב

שאלון כרטיס הגרלה:

 
 • 1

יום שני ט"ו מר חשון– משימה הקשורה לחתונתו.

הרבי רש"ב התחתן בגיל 14 עם בת דודתו הרבנית שטערנא שרה בי"א אלול, הרבי המהר"ש אבא של הרבי הרש"ב לא השתתף בחתונת בנו אלא נשאר בליובאוויטש אך הוא היה שרוי בשמחה גדולה והוא אמר בכל ימי השבע ברכות 32 מאמרי חסידות.

עליך ללמוד 32 שורות של תניא, ספר היסוד של חסידות חב"ד. משימה לטו חשון

 
 • 1

יום שלישי ט"ז מר חשון – משימה הקשורה לתפילתו של הרבי הרש"ב.

הרבי הרש"ב היה מתפלל באריכות מרוב דביקותו הוא לא היה שם לב מה שקורה סביבו.

פעם אחת באמצע תפילתו החל לרדת דם מהאף שלו והוא לא הרגיש בכך כי הוא היה שקוע בתפילתו.

החסידים ספרו זאת לאביו הרבי המהר"ש, נכנס הרבי המהר"ש לבית הכנסת ניגש לבנו לחץ על האף שלו והדם נעצר.

את עצירת הדם לא הרגיש הרבי הרש"ב, בגלל שהוא היה בתפילה מקושר לגמרי עם הקב"ה.

משימה לכיתות א' וב'.

לומר קריאת שמע שעל המיטה ולכוון בראש שאתה מקבל עליך עול מלכות שמים.

משימה לכיתות ג' ד' ה' ו'

עליך לומר קריאת שמע שעל המיטה עם פירוש המילות.

קריאת שמע מבואר: עליך לומר את המילים של קריאת שמע, את הביאור לקרוא עם עניים ולא עם הפה.

דוגמא: אתה אומר את המילים: 'שמע ישראל' עם הפה שלך וקורא עם העניים את הפירוש: 'שמע והבן יהודי'.

 

כרטיס הגרלה לחץ כאן
 • 1

כיתות א' - ד' 

אחרי מילוי הדף בכיתה תלחץ על כרטיס הגרלה ותענה על השאלות.

בהצלחה.

כרטיס הגרלה כיתות א' -ד'

כיתות ה' ו'

עליך למלא את הדף המצורף,: דף משימה ליום רביעי

לאחר מכן ללחוץ על כרטיס הגרלה ולעלות את הדף בתוך השאלון.

כרטיס הגרלה כיתות ה' ו'

 

 
 • 1

יום חמישי י"ח מר חשון – משימה הקשורה לפתיחת תומכי תמימים.

בישיבת תומכי תמימים מתקיים סדר ניגונים כל שבת.

עליך לעשות סדר ניגונים עם בני ביתך לפחות 10 דקות

מצורף לך כמה ניגונים שניתן לנגן עם בני הבית

כרטיס הגרלה

 


 • 1

משימה יום שישי י"ט חשון

יום שישי י"ט מר חשון - משימה הקשורה לפטירתו.

לפני פטירתו אמר הרבי רש"ב 'איך גיי אין הימל די כתבים לאז איך אייך' (אני עולה לשמים את כתבי חסידות אני משאיר לכם)

המשימה:

כיתות א' - ד'

עליך ללמוד את הדף שחולק בכיתה על כ' חשון.

מצורף הדף שחולק: כ חשון דף לימוד לשבת

כיתות ה' ו':

עליך ללמוד קטע מתוך התוועדות האחרונה של הרבי הרש"ב פורים תר"פ.

התוועדות של הרבי הרשב

כרטיס הגרלה

 

 

ריכוז חסידי - מבצע הכנה כ' מר חשון יום הולדת הרבי הרש"ב

תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק