רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

בי"ס "חיה מושקא" - חב"ד בנות נתניה

  • 1

תלמידות כיתה ח'1 היקרות

בהמשך לחומר הנלמד אתמול בכיתה עליכן לבצע 3 משימות במחברת.
1. תרגול המיומנות מיון
א. ערכו רשימה של 15 מכשירי חשמל המשמשים אתכם בחיי היום יום.
ב. מיינו את המכשירים לקבוצות והוסיפו עוד 2 דוגמאות לכל קבוצה.
2. שרטטו את המעגלים החשמליים הבאים, היעזרו בסימנים המוסכמים לשרטוט המופיעים בעמוד 124.
א. נורה...סוללה...מוליכים (חוטי חשמל)
ב. 2 סוללות...מתג...מוליכים
ג. זמזם,,, נורה.... מוליכים... מתג
3. קומקום כמערכת טכנולוגית
כל מערכת מורכבת מחלקים הפועלים יחד.
המערכת קולטת חומרים/מידע מהסביבה מבצעת תהליך עיבוד ופולטת תוצרים לסביבה.
ענו על המשימה "חושבים טכנולגיה" בעמוד 141 בספר.
בהצלחה ויום רגוע המורה אביטל