רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

אלעד-בנים

ציפיה
0
נקודות
טעימה
0
נקודות
פעולה
0
נקודות

הודעות מהמפקדה

הודעה מהמפקדה!
ממשיכים לעשות מוצגים.
לבקשת תלמידים ניתן לעשות גם מצגות במקום מוצגים.
המשיכו להיות מוכנים.
* לא לשכוח לדווח על המשימות היומיות ועל שורות באתי לגני שלמדתם.

** התמונות של אתמול יעלו בהמשך היום

מגויסים בכל הכח

חומרים נוספים