רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

פתח-תקווה-בנים

תלמידים יקרים יש להיכנס בשעה 10:00 לזום לשיעור שפה מחכה לכם


https://edu-il.zoom.us/j/7428785344


10:00 גמרא


11:00 חומש


 


מערכת כיתה א

שיח מקדם כתיבה תמונה 1

כל תלמיד מדביק את התמונה הראשונה במחברת וכותב את המשפט הבא "אמא קנתה ליעל בלון חדש"

היום יום כז' טבת

רבנו הזקן אמר: גשמיות של יהודי הוא רוחניות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו גשמיות, שנעשה מכך רוחניות. פעמים כשלרגע אין זה כך, יש לתת לקב"ה אפילו "מנחת עני" והוא נותן בשפע.