רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

פתח-תקווה-בנים

תלמידים יקרים יש להיכנס בשעה 10:00 לזום לשיעור שפה מחכה לכם


https://edu-il.zoom.us/j/7428785344


10:00 גמרא


11:00 חומש


 


מערכת כיתה א

שיח מקדם כתיבה תמונה 1

כל תלמיד מדביק את התמונה הראשונה במחברת וכותב את המשפט הבא "אמא קנתה ליעל בלון חדש"

היום יום כז' טבת

רבנו הזקן אמר: גשמיות של יהודי הוא רוחניות, הקדוש ברוך הוא נותן לנו גשמיות, שנעשה מכך רוחניות. פעמים כשלרגע אין זה כך, יש לתת לקב"ה אפילו "מנחת עני" והוא נותן בשפע.
שינוי גודל גופנים