רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות

בית ספר חב״ד בנות בית שמש

שָׁלוֹם כִּתָּה א'. בְּרוּכוֹת הַבָּאוֹת!

כיתה א'

מרבה בשמחה

גם מרחוק!


קישור קבוע לזום לשיעורי המחנכת 

המערכת הטלפונית 029922770
קוד כניסה: מס' הזהות של הילדה