רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

ת"ת תפארת מנחם חב"ד

לכל תלמידי היקרים חורף בריא!

פה ניפגש כדי ללמוד עברית.

חוויות:


הרבה חוויות עברו עלינו בחגים: שופר, מבצעים, סוכות ועוד. כל אחד לקח איתו משהו או יותר מאותן חוויות.

משימת חויה:

אבקש לרשום בתוך מחברת עברית:

1- תאריך

2- כותרת- חוויה מהחגים

3- לבחור חוויה ולרשום- מתי זה היה, איפה, מי היה ומשהו מיוחד מאותו אירוע


חורף בריא לכל תלמידי הכיתה

ויעקב הלך לדרכו- חורף בריא