רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

חולון-בנים

בוקר טוב!


סדר היום שלנו:


תפילה


רמב"ם יומי עמוד 58


שיעור בזום בשעה 9:40-


חומש פרק מ פסוקים א-ח


עבודה בחוברת תורה.


שיעור בזום בשעה 11:00-


מעבר למילים עמודים 122-124.


משימה עצמית:


חשבון עמודים 111-112.


שיעור בזום עם הרב גרפונקל בשעה 13:30-


חוברת בבית שלנו.


בוקר טוב!


סדר היום שלנו:


תפילה


רמב"ם יומי עמוד 59


שיעור בזום בשעה 9:40-


חומש פרק מ פסוקים ט-טו


עבודה בחוברת תורה.


עבודה עצמית:


חשבון עמוד 113.


עבודה עצמית:


דבר בעיתו 'הליצן'.


פעילות בזום עם הרב יותם בשעה 12:30.


בוקר טוב!


סדר היום שלנו:


תפילה


רמב"ם יומי עמוד 60


שיעור בזום בשעה 9:40-


חומש פרק מ פסוקים טז-כג


עבודה בחוברת תורה.


שיעור בזום בשעה 11:00-


חשבון עמודים 114-115.


עבודה עצמית:


מעבר למילים עמודים 125-126.


שיעור בזום עם הרב שמוליק בשעה 12:45-


סודות הכתיב עמודים 76-77.


בוקר טוב!


סדר היום שלנו:


תפילה


רמב"ם יומי עמוד 61


שיעור בזום בשעה 9:40-


הלכה: חוברת 'דיני ומנהגי ימי הפורים' עמודים 2, 10-11.


עבודה עצמית:


דבר בעיתו – 'פורים'.


עבודה עצמית:


חשבון עמודים 117-118.


בוקר טוב!


סדר היום שלנו:


תפילה


רמב"ם יומי עמוד 62


שיעור בזום בשעה 9:40-


פרשת שבוע.


עבודה עצמית:


מעבר למילים עמודים 127-129.


חשבון עמודים 119-120.


חוברת ׳דיני ומנהגי ימי הפורים׳ עמודים 4-5.