רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות

לוד-בנות

לחצי לביצוע המשימה- התאמת הפכים  


ברוכות הבאות למרחב למידה מרחוק כיתה ב'3