רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים!

גדרה-שלהבות חבד

האינטליגציה הלשונית- שבוע השפה.


משחקי מחשב בתחומים הנלמדים בלשון.


 


כיתות ב'- זכר- נקבה, יחיד רבים.


פוצץ בלון- התאמת לשון זכר לנקבה


חידון- יחיד רבים


משחק זיכרון- שורשים


כיתות ג'-ד' – שם עצם, שם תואר, שורשים ומשפחות מילים.


חידון- שם עצם ושם תואר


גלגל המזל- להוסיף תואר לשם עצם והפוך


משחק זיכרון- שורשים


פתח את התיבה- משפחות מילים


כיתות ה'-ו' שם פועל, שם פעולה, שם המספר.


משחק זיכרון- פועל ושם פועל


מרדף במבוך – שם פעולה