רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

פתח-תקווה-בנים

היום אחרי התפילה הרב ארבוב יכנס לשיעור ראשון.


 


נושא השיעור:


ב"ה


תלמידים יקרים, מהיום כל החומר יתרכז באתר שלנו.


ליחצו בבקשה על כל שיעור בזמן השיעור ויפתח לכם לינק. בלחיצה על הלינק תוכלו להיכנס לשיעור זום של כל מורה


המחנך הרב מזרחי
בוקר טוב ילדים!

ראש חודש מרחשוון

הפתגם היומי - א' במר-חשוון - מלוח היום יום
במנחה - וכן בשני וחמישי דשבוע הבא עלינו לטובה - קורין לישראל מפסוק וירא ה' אל אברם גו'.
כ"ק אאמו"ר (הרש"ב) אמר לאחד על יחידות: מאז שאמר הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה "לך לך מארצך גו'" וכתיב "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה" - הותחל סוד הבירורים ועל פי גזירת ההשגחה העליונה האדם הולך למסעיו במקום אשר הניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.

הצדיקים שהם בעלי ראיה רואים באיזה מקום הבירורים שלהם מחכים להם והולכים שמה בעצמם. ועמא דבר [פשוטי העם שבחוץ], הנה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות [הקב"ה] מסבב כמה עילות וסיבות שיבואו למקום ההוא, שם הוטלה עליהם העבודה בעבודת הבירורים.