רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ראשון לציון-בנות

כיתה ג' המקסימות

 

מצו"ב משחקים בחשבון:

 

כפל

https://wordwall.net/he/resource/27442776

 

כפל 2

https://wordwall.net/he/resource/6094798

 

זוויות

https://wordwall.net/he/resource/26510499

 

חיבור וחיסור עד 100

https://wordwall.net/he/resource/30671057

 

שבירת עשרת ותרגילים עד 100

https://wordwall.net/he/resource/23919558