רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

משפחת אור מנחם

ערד-בנות

  • 1
  • 2


בוקר אור תלמידה אהובה


נתחיל את הבוקר בתפילה


גשי ליטול ידיים להכין מטבע לצדקה


והתפללי בחיות ושמחה


 


יש כאן שני שיעורים  • צום גדליה

  • הרבנית דבורה לאה


 


תלמידה אהובה,

היום הוא יום צום מצורפת פה מצגת המסבירה על מהות היום

צום גדליה

לאחר שצפית במצגת מצורף פה טקסט עם עבודה בהצלחה

צום גדליה דף עבודה

 

היום זהו יום פטירתה של הרבנית דבורה לאה בתו של אדמו"ר הזקן מצורף הסיפור

הרבנית דבורה לאה

הודעות הנהלה

חג שמח

הודעות יומיות

שינוי גודל גופנים