רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

ת"ת תפארת מנחם חב"ד

תלמידים יקרים

אבקש לשלוח לי תוצרים ותגובות שלכם

למייל שלי: yairili78@gmail.com

להתראות הרב יאיר