רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ראשון לציון-בנות

9:30 תפילה + שיעור אנגלית עם המורה רחלי


קישור לזום:

https://edu-il.zoom.us/j/83659451819


11:30 שיעור ניגון חסידי עם המורה דבורה הלפרין (מחליפה את המורה מיכל)


קישור לזום: https://edu-il.zoom.us/j/3022872532


משחקים בעברית:

שמות עצם: https://wordwall.net/he/resource/49151439/%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%a2%d7%a6%d7%9d

 

הפכים: https://wordwall.net/he/resource/59440174/%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/%d7%a7%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%aa-%d7%a7%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%94-%d7%94%d7%a4%d7%9b%d7%99%d7%9d

 

משפחות מילים: https://wordwall.net/he/resource/31120437/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D

 

בדקה וקצה.. כמה אני מצליחה? מוכנה???? https://wordwall.net/he/resource/58030337/%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/%d7%91%d7%93%d7%a7%d7%94-%d7%95%d7%a7%d7%a6%d7%aa-%d7%9b%d7%9e%d7%94-%d7%90%d7%a0%d7%99-%d7%9e%d7%a6%d7%9c%d7%99%d7%97-%d7%94%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%aa-%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a0%d7%94-%d7%a7-%d7%9e%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%90%d7%95

 

מילה ופרושה: https://wordwall.net/he/resource/27074253/%d7%a9%d7%a4%d7%94-%d7%a2%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%aa/%d7%9e%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%a9%d7%94