רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

בית רבקה כפר חב"ד | צעירות

הודעות הנהלה

הזוכות בהגרלה על עוגת גבינה מבין כל המבצעות הן:
הדס סודקביץ כיתה א2,
רבקה מדר כיתה ב2,
ברכה קלייטמן כיתה ג2,
שיינא חזיזה כיתה ד3.
נאחל לכולנו למידה רגועה ושקטה בימים הלא פשוטים שאנו עוברים, נוסיף בתפילה ובמעשים טובים ונזכור שהקב"ה שומר תמיד עלינו ומצילינו מיד אויבינו!!!
נמלא אחר ההנחיות ובמהרה נחזור ללמידה מקרוב עם משיח צדקנו!!!
 

 

מנגינת באתי לגני