רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

לוד-בנים

ברוכים הבאים למשפחת החיילים בצבאות ה' - כיתה ה'1

ימי הולדת החודש

מזל טוב! מזל טוב! לחיילים בצבאות ה':
אלון גלט ב' חשון
מני דרורי כ"ו חשון
מנדי מעטוף כ"ט חשון
שיזכו לשנת הצלחה בגשמיות וברוחניות, הצלחה בלימוד התורה הקדושה מתוך מנוחת הדעת ויראת שמיים, לנחת רוח הרבי נשיא דורנו והוריהם היקרים.
תלמידי רשת אהלי יוסף יצחק מקדישים את הלימוד מתפללים ואומרים פרקי תהילים לרפואתם הקרובה והמהירה של חיים דקל בן ורד  |  הרב יצחק בן אסתר מלכה לאה   |  בתוך שאר חולי עמו ישראל
שינוי גודל גופנים