רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

בית ספר חב"ד אשדוד - בנים

שלום וברכה ממורה אהרון פרידקיס


שיעור חשבון יתקיים בשעה 12:00 בו נתקדם בספר וגם נשחק בקאוט.