רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות

תל ציון-בנות

 • 1
 • 2

 


השיעורים להיום:


שיעור תורה


קבוצה שלישית וראשונה בשעה 10:30 (בזמן הזה קבוצה שניה משימה באתר)


קבוצה שניה בשעה 10:55 (בזמן הזה קבוצה  ראשונה ושלישית משימה באתר)


שיעור אנגלית


קבוצה ראשונה  בשעה 12:00 (בזמן הזה קבוצה שניה ושלישית משימה באתר)


קבוצה שלישית בשעה 12:25 (בזמן הזה קבוצה ראשונה משימה באתר)


שיעור הבעה בשידור


קבוצה ראשונה שניה ושלישית בשעה 13:30 (בזמן הזה קבוצה שניה משימה באתר)


 


בוקר טוב :)

מה שלומך?

בשעה 09:15 (תודה לנעמי שתיקנה אותי:))

אנחנו נפגשות בשידור חי!

הצטיידי בחת"ת

נתפלל יחד בשידור חי! בשעה 09:15

לא לשכח לסמן אחרי התפילה בסולם שלך.

מי שאין לה מדבקות תסמן עם כלי כתיבה.
החזניות הן לפי סדר הא' ב'..

יום ראשון- מושקי איציק

יום שני- מעיין אלבז

יום שלישי- חנה שירה בקוש

יום רביעי- חני ברנס

יום חמישי- יסכה תחיה ברנשטיין

יום שישי- נעמי גמליאל
 • 1
 • 2


השיעורים להיום:


יישוביי כוכב יעקב ותל ציון לומדות מקרוב,


התלמידות בשאר היישובים – שימו לב למשימות שלכן באתר!


בשעה 11:30 תכנסו לשידור החי נהיה יחד בשיעור חברה.


לשיעור חברה נשתמש בקובץ הזה:


כרטסיות שיח פסח


 


שיעור הלכה בשידור


קבוצה ראשונה ושלישית בשעה 10:30 (בזמן הזה קבוצה שניה משימה באתר)


קבוצה שניה  בשעה 10:55 (בזמן הזה קבוצה ראשונה ושלישית משימה באתר)


שיעור חסידות בשידור


קבוצה שלישית בשעה 12:00 (בזמן הזה קבוצה שניה וראשונה משימה באתר)


קבוצה שניה בשעה 12:25 (בזמן הזה קבוצה שלישית משימה באתר)


שיעור נביא


קבוצה ראשונה ושלישית בשעה 13:30 (בזמן הזה קבוצה שניה משימה באתר)


קבוצה שניה  בשעה 13:55 (בזמן הזה קבוצה ראשונה ושלישית משימה באתר)


בהצלחה!


בוקר טוב :)

מה שלומך?

בשעה 09:15 (תודה לנעמי שתיקנה אותי:))

אנחנו נפגשות בשידור חי!

הצטיידי בחת"ת

נתפלל יחד בשידור חי! בשעה 09:15

עם החזנית היקרה רעיה שושנה!
 • 1
 • 2

השיעורים להיום:


שיעור מתמטיקה בשידור


קבוצה ראשונה בשעה 10:30 (בזמן הזה קבוצה שניה ושלישית משימה באתר)


קבוצה  שלישית בשעה 10:55 (בזמן הזה קבוצה ראשונה ושניה משימה באתר)


שיעור זהב בשידור


קבוצה שלישית בשעה 12:00 (בזמן הזה קבוצה ראשונה ושניה משימה באתר)


קבוצה שניה 12:25 (בזמן הזה קבוצה שלישית משימה )


שיעור מדעים בשידור


קבוצה שלישית ראשונה בשעה 13:30 (בזמן הזה קבוצה שניה וראשונה משימה באתר)


קבוצה ושניה בשעה 13:55 (בזמן הזה קבוצה שלישית משימה באתר)


 


בוקר טוב :)

מה שלומך?

בשעה 09:15 (תודה לנעמי שתיקנה אותי:))

אנחנו נפגשות בשידור חי!

הצטיידי בחת"ת

נתפלל יחד בשידור חי! בשעה 09:15

לא לשכח לסמן אחרי התפילה בסולם שלך.

מי שאין לה מדבקות תסמן עם כלי כתיבה.
החזניות הן לפי סדר הא' ב'..

יום ראשון- מושקי איציק

יום שני- מעיין אלבז

יום שלישי- חנה שירה בקוש

יום רביעי- חני ברנס

יום חמישי- יסכה תחיה ברנשטיין

יום שישי- נעמי גמליאל
 • 1
 • 2

 


השיעורים להיום:


שיעור אנגלית


קבוצה א משימה באתר


קבוצות ב ג שיעור בשידור חי


 


שיעור מתמטיקה בשידור


קבוצה שניה  בשעה 12:00 (בזמן הזה קבוצה שלישית וראשונה משימה באתר)


קבוצה שלישית בשעה 12:25 (בזמן הזה קבוצה שניה משימה באתר)


שיעור כישורי חיים בשידור


קבוצה שניה בשעה 13:30 (בזמן הזה קבוצה ראשונה ושלישית משימה באתר)


קבוצה ראשונה ושלישית בשעה 13:55 (בזמן הזה קבוצה שניה משימה באתר


בוקר טוב :)

מה שלומך?

בשעה 09:15 (תודה לנעמי שתיקנה אותי:))

אנחנו נפגשות בשידור חי!

הצטיידי בחת"ת

נתפלל יחד בשידור חי! בשעה 09:15

לא לשכח לסמן אחרי התפילה בסולם שלך.

מי שאין לה מדבקות תסמן עם כלי כתיבה.
החזניות הן לפי סדר הא' ב'..

יום ראשון- מושקי איציק

יום שני- מעיין אלבז

יום שלישי- חנה שירה בקוש

יום רביעי- חני ברנס

יום חמישי- יסכה תחיה ברנשטיין

יום שישי- נעמי גמליאל
 • 1
 • 2

 


קבוצה ראשונה בשעה 10:30 (בזמן הזה קבוצה שניה ושלישית משימה באתר)


קבוצה שניה בשעה 10:55 (בזמן הזה קבוצה ראשונה משימה באתר)


שיעור הבעה בשידור


קבוצה ראשונה, שניה ושלישית  בשעה 12:00(בזמן הזה קבוצה שניה  משימה באתר)


 


שיעור אנגלית בשידור- כל הכיתה יחד בשעה 13:30


קבוצה ראשונה בשעה 13:30 (בזמן הזה קבוצה שניה ושלישית משימה באתר)


קבוצה שניה  בשעה 13:55 (בזמן הזה קבוצה ראשונה משימה באתר)


 


 


בוקר טוב :)

מה שלומך?

בשעה 09:15 (תודה לנעמי שתיקנה אותי:))

אנחנו נפגשות בשידור חי!

הצטיידי בחת"ת

נתפלל יחד בשידור חי! בשעה 09:15

לא לשכח לסמן אחרי התפילה בסולם שלך.

מי שאין לה מדבקות תסמן עם כלי כתיבה.
החזניות הן לפי סדר הא' ב'..

יום ראשון- מושקי איציק

יום שני- מעיין אלבז

יום שלישי- חנה שירה בקוש

יום רביעי- חני ברנס

יום חמישי- יסכה תחיה ברנשטיין

יום שישי- נעמי גמליאל
 • 1
 • 2

בוקר טוב :)

מה שלומך?

בשעה 09:15 (תודה לנעמי שתיקנה אותי:))

אנחנו נפגשות בשידור חי!

הצטיידי בחת"ת

נתפלל יחד בשידור חי! בשעה 09:15

לא לשכח לסמן אחרי התפילה בסולם שלך.

מי שאין לה מדבקות תסמן עם כלי כתיבה.
החזניות הן לפי סדר הא' ב'..

יום ראשון- מושקי איציק

יום שני- מעיין אלבז

יום שלישי- חנה שירה בקוש

יום רביעי- חני ברנס

יום חמישי- יסכה תחיה ברנשטיין

יום שישי- נעמי גמליאל

שינוי גודל גופנים