רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

נתניה-בנים

8:15 – תפילה


9:00 – גמרא (דף נ"ח ע"א)


9:40 – ארוחת בוקר והפסקה.


10:15 – תורה (פרק ט"ו)


11:00 – משנה (פרק ג' משניות ו' וז')


11:30 – חדרים


11:45 – הפסקה


12:00 – בין השורות: עמודים:131 – 143(עבודה עצמית)


נושא: כיסופים לארץ הקודש. שימו לב הסיפור הוא 4 עמודים. שאלות 16 ו19 רשות,


כדי לענות על עמוד 143 היעזר בעמוד 141 למטה. (בעמוד 143 מספיק לענות 4 מתוך 7)


13:30 – סיום יום הלימודים


8:15 – חסידות ושיח על מהותו של יום.


9:00 – תפילה


9:40 – ארוחת בוקר והפסקה.


10:15 – גמרא: דף נ"ט ע"ב, סיפור אליעזר זעירה.


11:00 – התוועדות לכבוד יום הולדת הרבנית


11:45 – הפסקה


12:00 – לכתך אחרי במדבר:


נושא: עונשם של המרגלים ובנ"י עמודים:132,133,135.


נושא: חטא המעפילים: עמודים 136 137.


בהצלחה.


13:30 – סיום יום הלימודים


8:15 – תפילה (עם הרב אורן)


9:00 – אנגלית (עם הרב ערן)


9:45 – הפסקה וארוחת בוקר.


10:15 – הלכה (עם הרב אורן)


11:00 – חשבון (עם הרב אורן)


11:45 – הפסקה.


12:00 – אנגלית (עם הרב אורן)


12:45 – חינוך גופני (עם הרב אייל)


8:15 – תפילה


9:00 – שיחה של הרבי


10:15 – גמרא, סיכום שבועי.


11:00 – כינוס.


הודעות הנהלה

ברוכים הבאים הורים ותלמידים יקרים


לאתר הכיתתי


בהצלחה מרובה בלימודים - היו בקשר אישי עם מחנך הכיתה והצוות החינוכי בכל שאלה


שימו לב לפרטי מבצע 'כובשים עולם' שבעמוד השער

משפחת כיתה ה'

קישור לזום קבוע עם הרב סעדיה :

https://edu-il.zoom.us/j/87665277576

הקישור הקבוע של הרב אורן. לפי שעות המערכת שעות הרגילה
https://edu-il.zoom.us/j/85082249496
קישור קבוע לשיעורי אנגלית עם הרב ערן בימי רביעי וחמישי:

https://edu-il.zoom.us/j/88178030721?pwd=TWJRMnpjSnFMUVQzYXlLUWs5Wkw5UT09

שימו לב! הקישור לשיעורי אנגלית השתנה לקישור חדש בגלל שהיו בעיות טכניות בקודם!

מצרף את הקישור לאתר בו נמצאים דפי העבודה באנגלית: https://www.liveworksheets.com/workbooks/ . שימו לב  שלכל תלמיד, יש  שם משתמש והסיסמה אחידה לכולם כפי שנאמר בשיעור.

קישור קבוע של הרב אייל, לימי חמישי.

.https://edu-il.zoom.us/j/5088772609