רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

חולון-בנים

  • 1

שבוע טוב צדיקים ! היום נלמד גמרא חומש והלכה


[בוקר טוב צדיקים!!! היום נלמד באתר חומש ועיברית  בזום בשעה 11 נלמד על רחל אימנו ןפרשת שבוע


מאזינים לשיעור ועובדים החוברת עמוד 5 בלבד. בהצלחה!ביאורי מילים:


לא מבעיא: לא רק\ אין צורך לומר


היכא דלא חתרה: גם במקרה שלא חתאה


דכולה בפשיעה: שהכל נחשב כפשיעה


הויא ליה: הרי זה


מידע ידעת: הרי אתה ידעת


כיוון דשבקתא בחמה: מכיוון שהנחת את הבהמה תחת השמש


טצדקא: תחבולות


דאית לה למיעבד: שיש בידה לעשותהיא תעשה כדי לצאת


 


בוקר טוב תלמידים יקרים! היום נלמד חומש וקיצור שולחן ערוך שיעור גמרא בזום בשעה 9:00 מחכה לראותכם!


ברוכים הבאים תלמידים כיתה ה' היקרים!

שיער עם הרב יותם בימי שלישי וחמישי בשעה 11:00