רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

בית ספר חב"ד אשדוד - בנות

  • 1

תרגיל למידה מרחוק


לוח פדלט

העלי בלוח הפדלט את האסוציאציות שמעלה לך השם "פורים".

  • 1

חזרה על הלכות שבת

מוזמנות לשחק במצגות האהובות עלינו, וכך לחזור על הלכות שבת שנלמדו בכיתה.

בהנאה!

הלכות שבת חלק א'

הלכות שבת חלק ב'

 

מלאכות בשבת:

הקדמה לל"ט אבות מלאכה

אבות מלאכה ותולדות

תופר וקורע

כותב ומוחק

קושר ומתיר

הוצאה מרשות לרשות