רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

נתניה-שלהבות-חבד

תלמידים יקרים,


מצורפים כאן דפי עובדה כחזרה למבחן בשפה שיערך בעזרת ה' ביום ראשון כ"ח חשוון.


הנושאים למבחן:  • שם פועל, שם פעולה ופועל

  • צירופי סמיכות

  • שם עצם+ תואר


כחזרה למבחן


 


היכנסו לפדלט לאחר קריאת הטקסט וסכמו את הפסקאות.


שימו לב: עליכם לכתוב רק את הרעיון המרכזי.


https://padlet.com/ndlasker/padlet-equd0she9t406wqm


קישור לפאדלט- רעיון מרכזי חלוקה לפסקאות


https://padlet.com/ndlasker/padlet-4995d4waw62iuru6