רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

אלעד-בנים

 • 1

 1. 9.45 – חזרה עצמאית (בזום/חברותא/לבד/עם אבא) לקראת המבחן


נושא המבחן: מדף ע"ט ע"א 'אמר רבה בר רב הונא אמר רב השוכר את החמור' עד דף פ עמוד א' 'אמר רבי יוחנן'


ועל התוספות: אליו

עד הכא בעית למיתי

במוכר שדהו לס' שנה.

אלימא ביין סתo וספינה זו.

כוליה אגרא מעי למיתב.

דפרקי לטועניה בגויה.

כסתו

אשה

אי דוכתא דמחזקי בגונדריי


בהצלחה!!!

 לנוחיותכם, קישור לאתר מרכבה


בשעה 10.30 יועלה המבחן לאתר. המבחן בכתב. יש לענות בכתב מחשב. כך ייקל עלי לבדוק ולהחזיר תשובות


מבחן בגמרא דף עט פ


11.25-12.00 הלכה עם הרב שטרסברג (בזום)


הפסקה


12.25-13.00 חומש


דף עבודה בחומש. מכת ערוב דבר


הפסקה


13.35-14.00 – חיים תניא


 


לתלמידים שמופיעים בפנים: עליכם להשלים את הלימוד - ולענות על השאלות להשלמת הציון

השלמת מבחן זו מיועדת לתלמידים (שלא היו במבחן [איטח, אמיתי, בר טוב, וינפלד, זייבלד, שמעיה, אדם, מקיטן] או שיכולים היו לקבל 100+ וקיבלו פחות מציון זה (:

הרה"ת ר' דובער זקלס שליט"א

הרה"ת ר' חיים כהן שליט"א

הרה"ג ר' דובי רוזנברג שליט"א

הגה"ח ר' שייע ליברמן שליט"א

הוו"ח אי"א נו"נ ר' מענדי בייטש שליט"א

הרה"ח ר' יוסי כהן שליט"א

הרה"ג ר' יוסי נחמיאס שליט"א

הגה"ח ר' מענדי זוננפלד שליט"א

 

א. הסבר את שאלת תוס'(ד"ה ואם יש בדמיה לשכור) הוי מצי לשינויי דאין בדמיה לשכור

ב. הסבר את תשובת תוס' אלא רוב פעמים יש בדמיה לשכור, והאמת משני ליה

ג. מהו ההבדל (בדין ובטעם) אם אומרים בית זה או חמור זה ?

ד. קרא את סיכומו של הת' מענדי זוננפלד - וענה על השאלות הבאות:

 1. מדוע אם אמר השוכר 'חמור זה' - עליו להעמיד למשכיר חמור חדש?


הרא"ש אומר: שאף אם אין בדמיה לא לשכור ולא לקנות צריך לשלם לו על חצי הדרך, ואז יהיה לו עליו תרעומת (ומסביר ה'פלפולתא חריפתא', שכך הדין בגלל שאומר לו "אילו בעית למיתי עד הכא' וכו' שנהנה מעצירתו לפי שיכול למכור סחורתו, כמו שאומר תוס'), בד"א כשאמר לו חמור זה אבל אמר לו חמור סתם חייב להעמיד לו חמור חדש. דבמשיכת החמור נשתעבדו נכסי המשכיר להעמיד לו חמור, (כיוון שלא אמר לו על חמור מסוים וכו' אז יהיה חייב להעמיד לו כל זמן שמת החמור). והלכה כשמואל שמכלים הקרן (כמו שנאמר, שבדיני ממונות הלכה כשמואל).


2. האם בכל מקרה שניתן לשכור חמור חדש (במחיר יקר יותר) במקום בו מת החמור - השוכר צריך לשלם למשכיר מחיר מלא? פרט


הטו"ר כתב- ויצטרך לשלם לו על חצי הדרך רק אם נהנה כל שהוא מזה למשל שמוצא חמור אחר לשכור כאן אף אם הוא יותר יקר ואם הוא ביוקר גדול יצטרך המשכיר לשכור לו ולא יצטרך השוכר לשלם לו, או שמצליח למכור סחורתו במעט ריווח צריך ליתן לו שכרו על חצי הדרך, אף אם במקום יעדו היה מוכר זאת ביותר רוווח. אבל אם לא נהנה לא יצטרך לשלם.


 


9.45 גמרא חומר היום. מתקדמים בחומר דף פ.


10.30 חזרה וחברותות


11.25 הלכה (הרב שטרסברג)


12.25 מדעים (הרב אמסילי)


13.25 חיים תניא (הרב ערד. זום)+עבודה. עמודים 136-137.


בקרוב: מבחן על 4 יחידות בתניא. היכונו!


תזכורת: מי שעוד לא שלח את דף העבודה על החומש מאתמול – שיכנס מיידית ללשונית של אתמול וישלים.


  


  


 


9.45 גמרא.


מתקדמים בגמרא. שליחת סיכום


11.25 הלכה


12.25 חומש דף עבודה. סוף פרשת וארא


13.25 חיים תניא


 


9.50 גמרא. ממשיכים. דף פ


11.25 הלכה (הרב שטרסברג)


12.25 חשבוון (הרב אמסילי)


13.25 שיחה לפורים  (הרב ערד. זום)


מהו הסוד של התלמידים שמצליחים בלימוד והצליחו להיות למדנים ?01 – 25 פורים-פרשת צו


 


 • 1

 • א. יש ללמוד היטב את השיחה לפרשת השבוע ולסכם אותה


מדובר בשיחה עקרונית. שפשוט אי אפשר להיות חסיד חבד בלי להכיר אותה היטב


עליך ללמוד את השיחה (השניה. החל מאות יא)


נשלחה בווצאפ. ניתן למוצאה גם ב https://www.mafteiach.app/likkutei_sichos/by_parsha/ki-tisa


 


ולסכם אותה


א. מה הפירןש פוסח על שתי הסעיפים, ומה היה האירוע בו נאמר המשפט?


ב. איך באמת אנשים עם ראש על הכתפים-התחילו להאמין בעץ ואבן(!) שהם אלוקים?!


ג.  מה ההבדל בין עובד עבודה זרה לפוסח על שתי הסעיפים?


ד. מהם שני הפרטים בהם רואים שפוסח על שתי הסעיפים גרוע מעובד ע"ז – ביחס לעצמו?


ה. מהם שלושת הפרטים בהם רואים שפוסח על שתי הסעיפים גרוע מעובד ע"ז – ביחס להשפעה על הזולת?


ו. מה המסר שאתה לוקח מהשיחה?


 


ב. יש לחזור (בשבת) היטב!!! על החומר שלמדנו השבוע כולל רשי


ביום ראשון לא יתקיים מבחן. אבל בשבוע הבא יהיה מבחן מקיף על החומר של שני השבועות.


 


ההספק: מהמשנה דף פ: עד אפילו תימא רבי מאיר


בהצלחה!


 


 


 


 


 


 


10.00 גמרא. התקדמות בגמרא.


שימו לב: להבנת השיעור א. חובה להיות נוכח – לא לסמוך רק על חזרה ב. מצו"ב דף הטרמה חשוב שנלמד איתו את השיעורים הקרובים נא להוריד את דף העבודה, לשמור אותו במקום מסודר במחשב ונעבוד איתו בשיעורים הקרובים


הטרמה וסיכום למשנה להביא עליה חיטין. פתוח


11.25 הלכה (הרב שטרסברג)


12.25 – חומש. ודף עבודה


ב"ה שאלות בחומש • מה פירוש המילה 'ואך' אותך?

 • איזו 'שאלה' יש בפסוק יד – שעליו עונה התורה בפסוק טו?

 • מה פירוש המילה 'מסתולל'?

 • מהי הסתירה לכאורה בפסוק יז ומהי התשובה על כך? (רשי)

 • מה פירוש המילה ועתה שלח העז את מקנך?

 • מה פירוש המילה 'הניס'?

 • איך מסביר אדמו"ר הזקן – על פי טבע – את הנס שקרה במכת ברד שהאש והמים התחברו?

 • איזה מסר חינוכי למדנו מכך בשיעור?


הרחבה: בשיעור הסברתי בעל פה – ולא מצאנו את המקור לכך. מה הפירוש 'ויט משה את ידו על השמים'. מסתבר שפשוט רש"י ברח לנו מהעיניים. ואכן זכרנו נכון:


"על השמים: לְצַד הַשָּׁמַיִם. וּמִדְרַשׁ אַגָּדָה: הִגְבִּיהוֹ הַקָּבָּ"ה לְמֹשֶׁה לְמַעְלָה מִן הַשָּׁמַיִם" (רשי) • מה הפירוש 'ורב' מהיות קולות?

 • האם משה מאמין שכשמכת ברד תסתיים, אחרי שפרעה מכריז 'ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים' – שאכן הוא ישנה משהו בהתנהגותו? הוכח את דבריך.


13.30 שיחה לפרשת השבוע. וסיכום


 


הודעות הנהלה


תלמידים יקרים, בדף זה תקבלו את כל ההודעות, מערכי השיעורים, הקישורים, דפי העבודה והמצגות. בהצלחה!

חסיד הוא 'פנימי'. בכל מצב בו הוא נמצא - הוא נמצא בו מאה אחוז!..

שימו לב:

בעזרת ה' במוצאי שבת תועלה המערכת לשבוע הקרוב.

ליום שישי: היכנסו ללשונית של יום שישי.

בהצלחה.