רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

תפארת חיה מושקא

עמנוא-ל-בנות

  • Vocabulary
  • Grammar
  • 1
  • 2
  • 3

להלן קובץ המילים של Band 1


band 1


נלמד את המילים בסטים לפי נושאים ולא לפי הרשימה


set 1


Words to describe - 1
Words to describe - 2Words to describe - 3


 


Words to describe - 4


 


Words to describe - 5


 


Words to describe - 6


 

Set 2

שלום בנות!

כאן נתרגל מילים שקשורות למספרים:
(Band 1 - Numbers (7
 

(Band 1 - Months, Seasons, Days (8
(Band 1 - Time (9(Band 1 - Time (10
set 3-4

- Set 3- FamilyPeople -12
Set 4-


 

 

questions & answers-13
questions & answers-14questions & answers-15


תנאי שימוש באתר
Ⓒ כל הזכויות שמורות לעמותת חינוך חב"ד שע"י רשת אהלי יוסף יצחק