רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

אלעד-בנים

הודעות הנהלה


ברוכים הבאים לכתה ח

הורים ותלמידים יקרים

 

ויעקב הלך לדרכו

א געזונטער ווינטער. חורף בריא. התגעגעתי מאוד ומחכה לראות ולשמוע אתכם.

 

מעתה סדר הלימודים בעזרת השם יהיה כפי הסדר הבא :

10:00 הרב  שטרסברג הלכה

10:45 הפסקה

11:00 שיעור ראשון גמרא עיונא

11:45 הפסקה

12:00 דף עבודה /שאלות בעל פה

12:30 שיעור שני גמרא עיונא

13:00 הפסקה עד 14:00

כאשר כל יום בשעה

13:20 -14:00 יהיה זום פרטני עם שתי תלמידים לפי סדר הא"ב

14:00

ראשון,רביעי -קונטרס ומעין , שלישי וחמישי -משנה ,

שני – ניגון באידיש

14:45 הפסקה

15:00 גירסא מראשון עד רביעי

חמישי שיחה של הרבי

15:45 צאתכם לשלום

 

יום שישי – 10:00 שיחה של הרבי

להתראות .

 

Join Zoom Meeting
שיעור קבוע לשיעורי המחנך הרב נחמיה סגל

Meeting ID: 468 901 3482
Passcode: 770770

קישור קבוע לשיעורי הרב נחום שטרסברג