רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות

חדרה-בנות

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

ב"ה

מצרפת טבלה עם סיכום של כל בת כמה דוחות ואיזה דוחות היא הגישה.

מלאו את הדוחות החזרים כדי שנדע לסכם למבצע מחר את הנקודות.

דוחות שורה ראשונה
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

ב"ה

נפגש לנוכחות והכנה לתפילה בטלמסר. בשעה 9:00 בדיוק!

מספר טלפון של הטלמסר- 033069247

נוכחות חובה

יש להצטייד בחת"ת .

מחכה לכולן.

 

ב"ה

היום נמשיך ללמוד את שושלת חב"ד.

ב2 השיעורים האחרונים למדנו על אדמו"ר הצמח צדק

והיום נלמד על בנו ממשיך דרכו אדמו"ר המהר"ש.

מצרפת לכן מצגת לימודית עליו וכן דף עבודה.

בהצלחה!

שושלת חבד 13

שושלת חבד דף עבודה 13

ב"ה

נפגש היום לשיעור חברה בזום בשעה 11 וחצי בעז"ה.

https://us05web.zoom.us/j/7620143136?pwd=L0NOZ3BvTWo3MWVsMFJhUHdBMTV3dz09

מחכה לכולן.

ב"ה

היום נעסוק בסיפור משל שנקרא 'האדם אורח בעולם' בעמוד 202

משל זה הוא ממשלי ר' ישראל מאיר מראדין הנקרא החפץ חיים.

קראו אותו היטב. חשבו איפה זה קורא לנו בחיי היום יום?

ענו על השאלות הבאות:

 1. מה מפריע לאורח בסיפור המשל?

 2. מה עונה הפיקח לאורח במשל?

 3. מיהו האורח בנמשל? ומה מ"מפריע" לו?

 4. מה מסקנת המשל לפי השורות האחרונות ?

מתמטיקה - סטטיסטיקה

שלום בנות,

היום נמשיך לתרגל בנושא סטטיסטיקה.

מזכירה לכן: *שכיחות -מספר הפעמים שהנתון מופיע.

*שכיחות יחסית - מספר הפעמים שהנתון מופיע חלקי מספר כל הנתונים. (הכמות שהנתון מופיע חלקי מספר המנתונים שיש בסה"כ)

נעבוד בספר (חלק ב) עמ' 495 (5,6,9)

בהצלחה!

ב"ה

בנות יקרות.

אני מבקשת מכל אחת למלא את הדוח היומי.

אפילו אם יש משהו שלא עשיתן או לא הספקתן אנא מלאו את הדוח שאדע איפה כל תלמידה עומדת עם החומר.

ישר כח לבנות שממלאות באופן קבוע!

מחכה למילוי דוח של כולן!

https://docs.google.com/forms/d/1E7LLb1lA_FUNUprVEgeZj-MsG3OecZ19X6zqcxGEQhg/edit?usp=sharing
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ב"ה

נפגש לנוכחות והכנה לתפילה בטלמסר. בשעה 9:00 בדיוק!

מספר טלפון של הטלמסר- 033069247

נוכחות חובה

יש להצטייד בחת"ת .

מחכה לכולן.

 

ב"ה

 

נפגש היום לשיעור הלכה בזום בשעה רבע ל1.

בקישור https://us05web.zoom.us/j/7620143136?pwd=L0NOZ3BvTWo3MWVsMFJhUHdBMTV3dz09

מצרפת דף עבודה שנעבוד עליו יחד אחרי זה.

מי שיש לה יכולת להדפיס אותו זה יהיה מעולה.

דיני חודש פסח

 

ב"ה

שלום בנות יקרות.

היום נמשיך לתרגל איך למצוא שורש ובניין בפעלים.

 1. נטה את הפועל לזמן עבר גוף נסתר

 2. נחליף את השורש באותיות פ.ע.ל ונשאיר את המוספיות במקומן.


דוגמא: התפללנו להחלמתו המהירה של יוסי

הפועל: התפללנו

נטה לעבר נסתר: התפלל

החלפה של אותיות השורש באותיות פ.ע.ל - התפעל

האותיות הת (הת-פעל) הם מוספיות.

הבניין: התפעל.

תרגלו את החומר בעמודים

192-196

בהצלחה!

שלום לכולן ....
פורים מאחורינו ופסח לפנינו....
היום נתראה ללמוד אנגלית בזום מחכה לכולן
קבוצת בסיס בשעה 11
קבוצת המשך בשעה 11:30
קישור לזום: https://edu-il.zoom.us/j/7068063505?pwd=cHZYYlRDd2JXeFMyZjhYSks3enpPdz09

מתמטיקה - סטטיסטיקה

שלום בנות,

מה שלומכן? איך עבר עליכן החג?

היום נמשיך ללמוד בנושא סטטיסטיקה

נתרגל שכיחות, שכיחות יחסית ושכיח.

 1. מצורפת הקלטה:

 2. עבודה בספר (חלק ב') עמ' 502
  עמ' 503
  עמ' 504 (9)


היום אני בבי"ס בבוקר ולכן פחות אהיה פנויה בבוקר. כמובן שאתן יכולות לנסות לתפוס אותי. ומקסימום לנסות שוב בערב.

חשוב לי מאד לדעת איך אתן מסתדרות עם החומר.

בהצלחה!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ב"ה

נפגש לנוכחות והכנה לתפילה בטלמסר. בשעה 9:00 בדיוק!

מספר טלפון של הטלמסר- 033069247

נוכחות חובה

יש להצטייד בחת"ת .

מחכה לכולן.

 

ב"ה

נפגש לשיעור תורה בזום בשעה 10 וחצי בעז"ה

נא להצטייד בחומש ומחברת.

קישור לזום: https://us05web.zoom.us/j/7620143136?pwd=L0NOZ3BvTWo3MWVsMFJhUHdBMTV3dz09

ב"ה

היום נסכם את הנושא של 'להביא לימות המשיח'

אז למדנו במקורות 1 ו-2 שלכל אחת מאיתנו יש חלק בעולם שהוא צריך לזכך

ובדורנו כבר עומדים בתקופה מיוחדת על סף הגאולה ממש.

צריך רק עוד מעשה קטן שיכריע את הכף כדברי הרמב"ם.

נעמיק ונסכם את הנושא בעמודים 149-151.

ושנזכה כבר תיכף ומיד לגאולה האמיתית והשלימה!

תהליכים פיזיקליים וכימיים בחומר

בוקר טוב יקרות,
שבוע נוסף של למידה מרחוק...
כל הכבוד לכן!
מתוכננת חזרה בקרוב.
בינתיים ... :-) -

המשך בנושא החדש
שינויים פיזיקליים וכימיים בחומרים סביבנו
למדנו מהו ההבדל בין שני הסוגים
ממשיכים להעמיק ולתרגל

המשימה-
קראי בעמוד 92 את המידע על 'זיהוי תהליך כימי'
עני על שאלות 1-2 בעמוד 94

בהצלחה 😊

שלום לכן
היום נפגש לשעור אנגלית ....
קבוצת בסיס בשעה 11:45
קבוצת המשך בשעה 12:15
קישור לזום:
https://edu-il.zoom.us/j/7068063505?pwd=cHZYYlRDd2JXeFMyZjhYSks3enpPdz09
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

ב"ה

נפגש לנוכחות והכנה לתפילה בטלמסר. בשעה 9:00 בדיוק!

מספר טלפון של הטלמסר- 033069247

נוכחות חובה

יש להצטייד בחת"ת .

מחכה לכולן.

 

ב"ה

נפגש לשיעור פרשת שבוע בזום בשעה 12

בקישור הרגיל: https://us05web.zoom.us/j/7620143136?pwd=L0NOZ3BvTWo3MWVsMFJhUHdBMTV3dz09

נתראה.

ב"ה

מצרפת לכן סיכום של שיחה של הרבי ללמוד ולומר בשולחן שבת

וכן אתגר חידה על פרשת השבוע.

נסו לפתור וכתבו לי:

 1. האם למדת בחברותא את השיחה

 2. הפתרון לחידה


בהצלחה!

הפרשה לחיים תשא, סיכום

חידה כי תשא

מתמטיקה - סטטיסטיקה

שלום בנות,

היום נמשיך בנושא סטטיסטיקה

נתרגל חישוב ממוצע.

 1. מצורפת הקלטה:

 2. עבודה בספר: עמ' 510
  (,1,2,5,6,7,8,
  11,14,18)


בהצלחה!

בנות יקרות,

אנחנו לומדות על רבנים בתקופה שלפני גירוש ספרד.

היום נלמד על הרשב"א - רבינו שלמה בן רבי אברהם בן אדרת,

והרא"ש - רבי אשר בן יחיאל.

קראי בעמודים 89-92

וכתבי על כל אחד מהם:

היכן נולד

מאורע בחייו

וספר שכתב.

בהצלחה!!
 • 1

תלמידות יקרות
מצרפת לכן תרגיל אנסין ....קראנה את ההוראות והשלמנה את התשובות
זכורנה לתרגם כותרת למרקר שמות מספרים ומקומות ....
[eאנסין כיתה ח
בהצלחה רבה

כיתה ח'

 

כיתה ח' האלופה!

קישור לשיעור חשבון היום י אדר https://edu-il.zoom.us/j/89971308970?pwd=ell4azdQdmh0MTZTQUZEdHlEMTloUT09