רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

חולון-בנים

המשך עבודה בסוגיית אין שליח לדבר עברה


מב עמוד ב מג עמוד א קידושין עבודה


שיעור בגמרא המשך סוגיית אין שליח לדבר עבירה 


שיעור תורה בילבול יצועי יעקבקישורים והודעות

שיעור בזום מחנך: כל יום בשעה: 11:15 ובשעה 12:00(חוץ מיום שישי).
בימים שני רביעי וחמישי שיעור נוסף בזום בשעה: 14:00.

שיעור בזום הרב יאיר: בימים ראשון ושלישי הלכה בשעה: 9:30.
בימים שני רביעי הסטוריה מדעים – הקבצת חול בשעה: 9:30
ראשון ושלישי אנגלית להקבצת חול ב 14:00

 

כניסה לשיעור זום מחנך

כניסה לשיעורי הרב יאיר

 


שעות

ראשון שני שלישי רביעי חמישי

שישי

8:30-9:20

תפילה תפילה תפילה תפילה תפילה

תפילה

9:30

הלכה עם הרב יאיר {בזום} הרב יאיר
להקבצת חול הסטוריה
הלכה עם הרב יאיר {בזום}  הרב יאיר
להקבצת חול מדעים

 

 

11:15

תורה
{בזום}
נביא
{בזום}
תורה
דף עבודה
גאולה ומשיח
{בזום}
גאולה ומשיח
{בזום}

פרה"ש
לקו"ש
{בזום}

12:00

גמרא עיונא
{בזום}
גמרא עיונא
{בזום}
גמרא עיונא
דף עבודה
גמרא עיונא
{בזום}
גמרא עיונא
{בזום}

גמרא עיונא
(מוקלט)

14:00

אנגלית הרב יאיר חסידות
{בזום}
אנגלית הרב יאיר עברית
{בזום}

חסידות
{בזום}