רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות!

בית רבקה כפר חב"ד | בוגרות

"שמחה פורצת גדר"

 

 

קישורים קבועים

 

המורה ריקי קפלן

https://edu-il.zoom.us/j/3883088622

 

המורה פנינה רבינוביץ

https://edu-il.zoom.us/j/5618226834

 

המורה מיכל פלס

https://edu-il.zoom.us/j/6115308707

 

המורה דבורה גרינברג

https://edu-il.zoom.us/j/6525585920

 

המורה צביה פרידמן

https://edu-il.zoom.us/j/4888163569

 

המורה שיילי דמיחובסקי

https://edu-il.zoom.us/j/7164996388

 

המורה רייזי קוק

https://edu-il.zoom.us/j/6049822500

 

המורה פסי גורביץ

https://edu-il.zoom.us/j/6904817451

 

המורה אסתר גלבשטיין

https://edu-il.zoom.us/j/4224289156

 

 המורה שרה פרידמן

https://edu-il.zoom.us/j/2532980897

 

המורה יוכי אלטהויז

https://edu-il.zoom.us/j/5329839818