רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכות הבאות!

בית רבקה כפר חב"ד | בוגרות

  • 1
  • 2
  • 3

מעלה כאן את היצירות הנפלאות שלכן עפ”י נושאים.


בכל לשונית יצירות הקשורות לתאריך / נושא אחר.


 


 


 


 


 


 


 


שבוע ההכנה לי' שבט

ציפייה לגאולה

רבקהלה כוכבי👇

ציפייה לגאולה -מצגת -רבקהלה כוכבי

תמר מעטוף👇 

רבקהלה הולצמן, חני רויטמן, אסתי בורובסקי, רחלי בורגן ואסתי שנור👇

אני מאמין - סיפור -מצגת 

 

טעימה מהגאולה

דבורה לאה חזיזה, שיינא ביסטריצקי, גולדי דרוק, יוכי קטאשווילי, מוסי הנאו ושרי ציקוושוילי👇 

טעימה מהגאולה - מצגת 

אודיה מוסקוביץ, מנוחי בוקובזה ותמר מעטוף👇 

פעולות להביא משיח

דבורי אשכנזי👇

פעולה להביא משיח - מצגת - דבורי אשכנזי

חיה קעניג👇 

רבקהלה כוכבי, רבקי מלכא, רבקי קרשנבאום ודינה פנסון👇

פעולות להביא משיח - מצגת

פעולות להביא משיח - סרטון הבובות

פעולות להביא משיח - אימתי קאתי מר

פעולות להביא משיח-משל התרנגות והביצה

 

יוזמות ט"ו בשבט

מגש פירות מעוצב - דבורה לאה חזיזה👇

 

מגש פירות מעוצב - חני ליפשיץ👇 

תמונת נוף - חני רויטמן👇 

מתכון לעוגת שוקולד - מנוחי בוקובזה ואודיה מוסקוביץ 👇 

מעלה כאן את הראיונות המדהימים שלכן עם השליחות


דבורי אשכנזי👇


דבורי אשכנזי


רחלי בורגן👇


רחלי בורגן


גולדי דרוק 👇


https://docs.google.com/presentation/d/195MH7rlcKsPQo7kjCFdQmXnAC9gYKHrzb5Cjl_mrv-s/edit?usp=sharing

מוסי הנאו👇


מוסי הנאו

דיני אלפרוביץ👇


דיני אלפרוביץ

דבורי אילוז👇מנוחי שטיינברג👇דבורה לאה חזיזה👇תמר מעטוף👇שיינא ביסטריצקי ויוכי קטאשוילי 👇רבקהלה כוכבי ודינה פינסון 👇חני רויטמן ואסתי שנור 👇אסתי בורובסקי 👇


אסתי בורובסקי


מנוחי בוקובזה ואודיה מוסקוביץ 👇


  • 1
  • 2

מצרפת כאן את המשימות שניתנו לפני פסח בתורה, עבור מי שלא ענתה.


קרבן עולה ויורד – קפסולות אמונה ובטחון.


קרבן אשם – קפסולת בטחון


העתיקי את העבודה למחברתך ועני על השאלות.

בתשובותייך העזרי בפרק ה' פסוקים א'- י"ג ובמצגת שלפנייך👇

פרק ה-קרבן עולה ויורד-מצגת

בסיום העבודה צלמי את תשובותייך ושלחי אלי.

 

קרבן חטאת עולה ויורד - פרק ה' פס' א' - י"ג

עבודה

1.קרבן חטאת עולה ויורד הוא קרבן חטאת חיצונית.

בפסוקים שלפנייך מציינת התורה 3 סוגי חטאים עליהם מקריבים קרבן חטאת עולה ויורד.

העזרי במצגת והסבירי כל חטא.

א. שבועת העדות - "...נפש כי תחטא ושמעה קול אלה והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עונו" (פסוק א')

ב. טומאת מקדש וקודשיו - "... נפש אשר תגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא ואשם. או כי יגע בטומאת אדם לכל טומאתו אשר יטמא בה ונעלם ממנו...ואשם" (פסוקים ב-ג)

ג. שבועת ביטוי (ביטוי שפתיים) - "...נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להיטיב לכל אשר יבטא האדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע ואשם" (פסוק ד')

 

2. א. מדוע נקרא קרבן חטאת זה בשם עולה ויורד? (העזרי במצגת)

ב. פרטי מהם 3 האפשרויות לקרבן ומי יכול להקריב קרבן זה? (העזרי במצגת ובפסוקים ו, ז, יא)

 

3. האם קרבן חטאת עולה ויורד הוא קרבן חובה או נדבה? מהי קדושת הקרבן? (העזרי במצגת)

 

4. "והקריב את אשר לחטאת ראשונה" (פסוק ח)

אדם עני שאין ביכולתו להקריב מן הצאן מקריב מן העוף - 2 תורים או 2 בני יונה אחד לחטאת ואחד לעולה.

מהו הקושי ומהו התרוץ? כתבי גם את המשל שמביא רשי בהסברו (רשי לפסוק ח' במילים "והקריב את אשר לחטאת ראשונה")

 

5. "וכפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא.." (פסוק י"ג)

מהו הקושי ומהו התרוץ? (רשי לפסוק י"ג במילים "על חטאתו אשר חטא")

                                                                                                                             עבודה נעימה!

העתיקי את העבודה למחברתך ועני על השאלות.

בתשובותייך העזרי בפרק ה' פסוקים י"ד - כ"ו ובמצגת שלפנייך👇

פרק ה - קרבן אשם - מצגת

בסיום העבודה צלמי את תשובותייך ושלחי אלי.

 

קורבן אשם - פרק ה' פסוקים י"ד - כ"ו

עבודה

1. עייני במצגת והשלימי את הפרטים הבאים לגבי קורבן אשם:

א. קורבן חובה או נדבה:

ב. קדושת הקורבן:

ג. בעל החיים המוקרב:

ד. 3 סוגי קורבנות האשם בפרק ה':

 

2. אשם מעילות (פסוקים י"ד - ט"ז)

עייני בפסוקים ובמצגת והשלימי:

א. החטא:

ב. דוגמא לחטא:

ג. תיקון החטא - כיצד?

 

3. אשם תלוי (פסוקים י"ז - י"ט)

עייני בפסוקים ובמצגת והשלימי:

א. החטא:

ב. דוגמא לחטא:

ג. תיקון החטא - כיצד?

 

4. אשם גזלות (פסוקים כ' - כ"ו)

עייני בפסוקים ובמצגת והשלימי:

א. החטא:

ב. 5 סוגי הגזלות:

ג. תיקון החטא - כיצד?

  עבודה נעימה!

יום שלישי כד ניסן התשפ”א


המערכת שלנו היום


קפסולת אמונה – לימודים בבית הספר מהשעה 11:00 עד השעה 1:45


תפילת שחרית מתפללות בבית


תורה – חומש ומחברת


נביא – ספר מלכים, חוברת ומחברת


מתמטיקה 


 


קפסולת בטחון – לימודים בבית הספר מהשעה 8:00 עד השעה 11:00


תפילה – חתת וספר המצוות


תורה – חומש ומחברת


מתמטיקה


 


מחכה לכולכן💛💚


שלכן


המורה ריקי


יום רביעי כה ניסן התשפ”א


המערכת שלנו היום


קפסולת אמונה – לימודים בבית הספר מהשעה 8:00 עד השעה 11:45


תפילה


מתמטיקה


אנגלית


שפה – קלסר שפה והטקסט “מים מהברז לעומת מים הנמכרים בבקבוקים”


 


קפסולת בטחון – לימודים בבית הספר מהשעה 10:20 עד השעה 1:45


תפילת שחרית – מתפללות בבית


נביא – ספר מלכים, חוברת ומחברת.


מתמטיקה


אנגלית


שפה – קלסר שפה והטקסט “מים מהברז לעומת מים הנמכרים בבקבוקים”


 


מחכה לכולכן💛💚


שלכן


המורה ריקי


 


 


 


 


 


 


 


מבחן בתורה יערך בעז”ה בבית הספר ביום ראשון.


החומר למבחן:


א.  קרבן מנחה – פרק ב’.  1. תשובות לעבודה לפרק ב’ (העבודה והמצגת מצורפות בהמשך.)

  2. דף עבודה לפרק ב’ – במחברת.


ב. קרבן שלמים – פרק ג’.


תשובות לעבודה לפרק ג’ (העבודה והמצגת מצורפות בהמשך)


ג. קרבן חטאת – פרק ד’  1. תשובות לעבודה לפרק ד’ (העבודה והמצגת מצורפות בהמשך)

  2. טבלת סיכום + רשי – מסוכמים במחברת.


פרק ב-קרבן מנחה


פרק ב-קרבן מנחה-מצגת


פרק ג קרבן שלמים


שלמים -פרק ג -מצגת


פרק ד – קרבן חטאת


פרק ד-קרבן חטאת – מצגת


בהצלחה רבה!


 


 


 


פרשת ויקרא

 

 

 

קישורים לזום

👌 קישור לזום של המורה ריקי

סיסמא 770770 – אם יש צורך בכך

מייל: rka@brivka.org.il

פלאפון לשיחות והודעות: 0508754895

  ווצאפ בלבד (לא לשיחות) 0585441410

 

👌קישור לזום של המורה אביגיל

 

👌 קישור לזום של המורה רבקה

התחברות דרך הטלפון
להתקשר
03-978-6688
להקיש את קוד המפגש 3550055960
להקיש #
ועוד פעם #

מייל: rgr@brivka.org.il

פלאפון:0508770311

 

👌קישור לזום של המורה רייזי

✔ פלאפון: 0506733672

 

👌 קישור לזום של המורה דבורה

טלפון: 0523082255

מייל: dg@brivka.org.il

 

👌קישור לזום של המורה דבורי רובין – תניא

 

👌קישור לזום של המורה תפארת

 

👌 קישור לזום של הפעילות עם המורה יפה והסמינריסטיות

סיסמא 770770

 

👌 קישור לזום כישורי חיים עם היועצת

 

 

המשימות הלימודיות לשבוע זה

א. פרשת שבוע - לשלוח למורה:
1. עבודה לפרשת שמות
2. עבודה לפרשת וארא
3. עבודה לפרשת בשלח
4. עבודה לפרשת משפטים
5. עבודה לפרשת תרומה

ב. נביא - לשלוח למורה:
1.עבודה לפרק יד
2.עבודה לפרקים יב -טז - 2 טבלאות סיכום למלכי ישראל ויהודה
3. עבודה לפרק יז

ג. תורה - לשלוח למורה:
1. דף עבודה לפרק ב'
2. עבודה לפרק ב'
3. עבודה לפרק ג'
4. עבודה לפרק ד'

ד. שפה - לשלוח למורה:
1. עבודה לטקסט 'מים מהברז לעומת מים הנמכרים בבקבוקים' - שאלות 11 - 1
2. עבודה לטקסט 'הרכבות'

ה. דינים - לשלוח למורה:
1. דיני פורים - עבודה באתר
תלמידי רשת אהלי יוסף יצחק מקדישים את הלימוד מתפללים ואומרים פרקי תהילים לרפואתם הקרובה והמהירה של חיים דקל בן ורד  |  הרב יצחק בן אסתר מלכה לאה   |  בתוך שאר חולי עמו ישראל
שינוי גודל גופנים