רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

מגדל העמק-בנים

  • 1

  1. תלמידים יקרים 10:00 שיעור בזום

  2. https://edu-il.zoom.us/j/96488749394?pwd=emVwYkYxMlhSakhzei8yU1JjK0ZRZz09


זוהי כיתת ניסוי