רשת חינוך חבד

אתרי הרשת:

בשדה החינוך גן חב"ד מעלין בקודש שלהבות חב"ד

ברוכים הבאים

קרית גת-בנות

  • 1

שלוֹם תלמידות מתוּקוֹת, 🍭


צֵרַפתִי לכן מַתכּוֹן טַעים ופשוּט לִכבוֹד שבת קוֹדש


ממתק שוקלד ואגוזים


אשְמַח לשמוֹע מי הֵכינָה  {עם אמא או לבד...}


בהצלחָה!


המורה מרים

מחנכת הכיתה: המורה דבורי יעקובוב